KRUH

5 žien 5 elementov

DREVO - OHEŇ - ZEM - KOV - VODA

Ženský kruh 5 žien 5 elementov je niekoľko dňový online projekt pre ženy na duchovnej ceste inšpirovaný východnou náukou piatich elementov

Zvyčajne začína okolo novu a vrcholí okolo splnu

Každá žena v kruhu je  podporujúca, podporovaná a učená

Každá žena prispieva do kruhu múdrosťou svojho živlu, ktorý v kruhu zastupuje a prijíma múdrosť ostatných živlov od ostatných žien

Ako to prebieha

každá žena vstupuje do online kruhu anonymne, nepozná ostatné ženy a ich mená a neudáva žiadne osobné info

každá žena zastupuje jeden element

každá žena napíše svoj problém, ktorý chce riešiť, položí otázku, môže zdieľať príbeh, opíše situáciu, ktorú chce riešiť a ohľadom ktorej chce prijať pomoc v podobe rady a láskavého slova

každá žena je matkou pre jednu ženu v kruhu, tak ako je každý element matkou inému elementu, úlohou matky je intuitívne vytvoriť podporujúci text plný lásky pre svoju dcéru - inú ženu

každá žena dostane láskavý text od svojej matky - elementu, ktorý ju podporuje

každá žena je učiteľkou inej žene, tak ako každý element koriguje iný element a teda každá žena napíše láskavú konštruktívnu kritiku - učenie, radu inej žene, inému elementu tak, aby účinne, ale láskavo nastavila zrkadlo

každá žena teda napíše 3 intuitívne texty

jeden o sebe

jeden ako podporu

jeden ako zrkadlo

všetky texty píšu ženy intuitívne v priebehu asi dvoch týždňov, napr. od novu do splnu

keď sa všetky texty od všetkých žien skompletizujú, dajú sa dokopy a vytvorí sa súbor so všetkými príspevkami zoradenými podľa elementov a každá žena obdrží celý kruh textov, ktoré jej môžu objasniť jej vlastnú situáciu z viacerých strán, z pohľadu všetkých živlov a vzájomných súvislostí a možno sa nájde vo viacerých príbehoch súčasne

Súbor textov je príbehom múdrosti živlov a zobrazuje kolobeh životnej sily v prírode, v ženách

Ako sa stať súčasťou kruhu?

prihlásenie mailom - ivanajelemenska@protonmail.com

Následne Vám bude pridelený živel podľa poradia prihlásenia sa do kruhu a zaslané všetky ostatné materiály a inštrukcie. Cena účasti na jednom kruhu je 12 eur