Ak neprevezmeš zodpovednosť sa svoju sexualitu...


Prevziať zodpovednosť za svoju sexualitu znamená prevziať zodpovednosť za svoju silu, vziať si späť svoju osobnú silu, ktorá prináleží iba nám osobne ako palivo pre život v tele a na tejto planéte.

Ak neprevezmeme zodpovednosť za svoju sexualitu...


Sny o násilníkoch

Sny žien o násilníkoch môžu mať rôznu príčinu. V prípade zlých skúseností a spomienok sú prirodzené a slúžia ako ventil pre tlak podvedomia. No môžu i znamenať potlačenie osobnej sily, sexuality natoľko, že sa dostávame na podvedomej úrovni do role obete a náš vnútorný obraz muža sa premení na obraz násilníka, často práve sexuálneho násilníka alebo vraha, či väzniteľa. To závisí od toho, akým spôsobom žena danú osobnú silu, sexualitu odovzdala, stratila, či potlačila. 

Rola obete v jej rôznych podobách je vždy o neprijatí svojej sily a odovzdaní sily niekomu alebo niečomu. Čím však nechcem zľahčovať tragédie života, no ani tie sa nedejú bez nejakej príčiny.

Takéto sny môžu byť veľmi liečivé, pretože ukazujú na veľký zdroj sily v žene, ktorý je neprijatý a nevedomý. Ktorý možno v detstve odovzdala pri výchove, socializácii, pod vplyvom náboženstva, médií či inej silnejšej osoby. Ktorý dala za pochvalu, prijatie druhými, cukrík... Zdroj sily vymenila za zlatú klietku a dusivé zovretie tkz. lásky, čo ju následne obralo o osobnú silu a slobodu. Prestať lpieť na prijatí druhými, byť dospelou ženou vedomou si svojej hodnoty bez vonkajšieho ubezpečovania a dokazovania okolím,  rozhodovať sa sama ako so svojou sexualitou a životom naložím, to všetko znamená vziať si svoju silu späť. 

"Ženy sa často boja svojej sexuality, pretože jej Sila

je tou najväčšou a najslobodnejšou silou pozemského života."

Najhoršie je, ak tieto sny potlačíme a nevšímame si to, na čo nás upozorňujú. Ak by sme hlboko popreli svoju osobnú silu a sexualitu, mohlo by sa stať, že život nám ukáže násilníka v skutočnej reálnej podobe, aby sme sa stretli zoči voči tomu, pred čím unikáme. To sú však veľmi hraničné a bolestivé situácie a ich príčin je samozrejme vždy viac, no práve pochopením svojho podvedomia môžeme sa ako ženy naučiť narábať so svojou sexualitou a osobnou silou tak, aby sme vždy vycítili, kam vedú naše kroky a kde a s kým je pre nás bezpečné byť a kde a s kým nie.

Telo ako marketingová kampaň

Ďalšia veľmi rozšírená a primitívna forma odoberania ženskej sily, je práve móda, ideály krásy, trendy, plastická chirurgia v rukách tých, ktorý presviedčajú ženy o ich nekompetentnosti a vadnosti. Táto masívna spoločenská mašinéria je tu preto, že ženy nemajú osobnú silu vo svojich rukách. Od mala sú vychovávané a vedené  k tomu, aby sa zapáčili, aby boli pre druhých prijateľné, aby každému vyhoveli atď... 

Žena, ktorá má svoju sexuálnu silu, silu života pevne vo svojich rukách, nedovolí nikomu a ničomu devastovať jej telo a meniť ho na umelú kópiu.

Pocit prázdnoty a vnútorného rozbitia

Pocit prázdnoty a rozbitia môže znamenať pocit, kedy nám nič nedáva zmysel, kedy sa nemáme z čoho tešiť, kedy ani nevieme, čo by bolo pre nás najlepšie, cítime sa zraniteľne a nekompletne akoby nejaká veľmi dôležitá a podstatná časť nás samotných zmizla. A je to v podstate pravda. Ak potlačíme svoju prirodzenú sexualitu, ktorej prejavom je predovšetkým radosť zo života a robenie vecí, ktoré nám prinášajú radosť, tak sa strácame, nežijeme, sme ako bez duše, telo môže byť i viac unavené a malátne, pretože sila životnej sexuality je tu na to, aby sme sa vedeli radostne žiť v pozemských podmienkach. Aby sme si volili ľudí, priestor, činnosti, jedlo, oblečenie, no všetko čo nám prináša skutočnú radosť a slobodu prejavu.

"Pocit celistvosti a spokojnosti samej so sebou je prejavom zdravého prijatia svojej sexuality."


Pocit celistvosti - pozri Bachove esencie - esencia Crab apple