Ako narábať s talentami a životným poslaním

Nasledujúce riadky budú hlavne pre tých, ktorí už vedia, čo ich baví, poznajú smer či zameranie svojho života a vidia veľa možností a ciest, ktorými by sa mohli vydať a ktoré ich lákajú. Veľa ľudí ani nevie, čo ich baví. Ale rovnako mnohí ľudia majú neskutočne veľa záujmov, alebo lepšie povedané stále objavujú nové a nové horizonty, ktoré chcú poznávať. Všetci máme dary a talenty, ktoré sú tu pre nás samotných, ale rovnako i pre druhých. Sú to cesty, cez ktoré môžeme prežívať radosť a hojnosť a zároveň byť v kontakte s okolitým svetom.

Keď je darov a možností viac ako času

Toto zdanie je naozaj iba zdanie. Máme presne toľko času, koľko potrebujeme. A práve to nás učí sa rozhodovať a voliť to, čo je pre nás to najlepšie. Mnohí však cítia, že ich baví viac vecí z jednej oblasti a ak by sa rozhodli pre jednotlivé smery, boli by dobrí v tom i v tom.

Napr. niekto má hudobný talent. Zvláda hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Môže byť skvelým muzikantom v kapele, kde občas treba zaskočiť i za iný nástroj či učiteľom hudby, alebo sa môže rozhodnúť pre jeden hudobný nástroj a stať sa profesionálom práve na hru na tento jeden nástroj. Všetky cesty sú dobré, ale nie pre jednu a tú istú osobu. Čo človek to cesta.

Napr. mnohé ženy na duchovnej ceste pomaly, ale isto nazbierajú veľa znalostí z oblasti astrológie, alternatívnej medicíny, veštenia, psychológie, cvičenia a i... a cítia, že by sa mohli uplatniť vo viacerých smeroch. Ale nie je možné byť zároveň napr. skvelou odborníčkou na tradičnú čínsku medicínu a skúsenou astrologičkou, pretože obe cesty, ak v nich chce človek ísť viac do hĺbky a naozaj byť majstrom vo svojom odbore, vyžadujú celého človeka. Je možné byť skúsenou astrologičkou s dobrými znalosťami z tradičnej čínskej medicíny, ale jeden odbor bude mať navrch a ostatné budú druhotné a pomocné.

Je možné byť dobrými vo veľkom množstve smerov duchovnej cesty a je možné byť dlhé roky na viacerých cestách zároveň. Ale ak sa máme stať odborníkmi napr. na veštenie z kariet, iné veštenie, z gule, z kávy či iné divinančné techniky pôjdu bokom. Mnohí majú skúsenosť, že duchovný svet vyžaduje určitú vernosť a "bohovia" sú "žiarliví". Mnohí cítia, že si na veštenie majú zvoliť určitý druh vykladacích kariet a ostať pri nich. Karty sa tak za vernosť odmenia tiež vernosťou. Môže to znieť zvláštne, ale je to iba o ujasnení si cesty, cez ktorú sa najlepšie sebarealizujeme a vtedy prichádzajú plody, ktoré by nám iné cesty neboli schopné ponúknuť. A to platí vo všetkých oblastiach, či v duchovnej alebo v športe, umení či podnikaní...

"Je to ako zvoliť si tie najlepšie padnúce topánky."

Zo skúsenosti viem, že nie je možné sa dotlačiť do jednoznačného rozhodnutia, ak na to nedozrel čas. Môžeme navštíviť seminár o spoznaní nášho životného poslania, ale za jeden víkend sa nerozlúšti naša životná hádanka, ale môže sa to stať. Chcem tým povedať, že som videla pre seba veľa možností a ciest. Moje dary by sa dali aplikovať tu i tam. A zároveň som nie raz ako mnohí, vykonávala prácu, ktorá ma až tak nebavila a predsa som v nej bola dobrá. Poznáme to. Cítime, že to nie je ono. A to ono, to poznanie toho, čo je pre nás najlepšie, je veľmi uvoľňujúce. Neznamená to, že sa náš život razom obráti na dobré, ale poznať svoju pravdu nám pomáha sa správne rozhodovať a triediť. Držať sa hodnôt, ktoré sú skutočne naše, v hĺbke srdca. Mne osobne, pochopenie toho, čo je môj skutočný dar a cesta, ktorou chcem v tomto živote kráčať, prinieslo vnútorné zmierenie samej so sebou. Môj dar môžem realizovať viacerými spôsobmi, teda môžem ho odovzdávať viacerými cestami, ale už cítim, ktoré konkrétne zručnosti, schopnosti a metódy sú tie moje. Vidím tú jednotu a dokonalosť. Ak by sa mi na 100% podarilo nielen rozvíjať, ale i dávať dar, ktorý nesiem, znamenalo by to zároveň spôsob života, ktorý by mi vyhovoval po všetkých stránkach. Niečo ako vysnená každodenná rutina, ktorá je presne taká, akú potrebuje moje telo, myseľ a duša.

Musím však upozorniť, že je naozaj, ale skutočne naozaj úplne v poriadku byť stále nejasne rozhodnutí, či stále akoby na ceste. Všetko má svoj dôvod a nič sa nedá vynútiť. Až po nejakej dobe vidíme, aký kus cesty sme prešli a čo všetko nám to dalo. Ako bolo dôležité to či ono a že plán života, ktorý nevidíme, sa nikdy nemýli. Nezabúdajme, že žiť svoje poslanie neznamená si ho písať na vizitku či do profilu na sociálnej sieti. Žiť svoje poslanie je oveľa mystickejšia a hlbšia záležitosť, než sa na prvý pohľad môže zdať. Nie je to instantná cesta ani móda posledných rokov i keď to tak vyzerá. Ak niekto o seba vyhlasuje, že žije svoje dary a talenty a vie, aké je jeho životné poslanie, nemusí to tak byť. Nie vždy sú sláva, peniaze či status dôkazom tej pravej cesty.

Mnohí ľudia sú niečo ako zberači. Zbierajú poznatky tu i tam, prepájajú a vedia sa rýchlo zorientovať. No ich poslaním nie je byť najlepším v tej či onej náuke, ale ich poslaním môže byť napr. poradenstvo pre tých, ktorí práve začínajú cestu a sú zmätení. Môžu byť spravodajcami či komunikátormi medzi odlišnými svetmi alebo i učiteľmi detí a mládeže, pretože môžu predávať nadšenie z poznávania.

Veľa ľudí vôbec nemusí veľa študovať na to, aby naplnili svoju životnú cestu. Mnohí sú rodení vodcovia, podnikatelia, organizátori, propagátori, sprievodcovia..., ktorí sa stávajú majstrami až vtedy, až začnú robiť to, pre čo boli stvorení. Pretože práve tak sa učia. V pohybe a v neustálom kontakte s druhými ľuďmi.

No a veľa ľudí to má ešte všelijak inak. Niekto sa realizuje v rodine, niekto je neustále v zmene a v pohybe a je to tiež v poriadku.

"Mať veľa záujmov a talentov je skvelé. Je to ako mať veľa anjelov strážnych. Ale žiť svoje životné poslanie vyžaduje podať ruky jednému anjelovi, ktorý nás povedie tou najpravdivejšou cestou."