Ako sa vyznať v tom množstve bohýň

Bohyne sú rôzne podoby jednej prazákladnej bohyne, ženskej sily, ktorá predstavuje ženské bytie. Bohyne sú rôzne aspekty ženstva, archetypy a cesty, ktoré sú tu pre nás ako modely a možnosti. Bohyne nie sú osoby či bytosti s individuálnou dušou. Sú to vzorce, ktoré vznikajú vo vývoji ženskej sily na Zemi. My ženy predstavujeme pozemské bohyne, pričom každá pozemská bohyňa má k dispozícii všetky podoby bohyne z ktorých môže čerpať, ale individualitu ženy tvorí jej vlastná zmes v rôznych pomeroch rôznych ženských síl pochádzajúcich z prazákladnej bohyne, ženskej sily.

"Každá žena je iný hudobný nástroj, na ktorý hrá veľká bohyňa."

Ako sa teda vyznať v rôznych bohyniach, ktoré sa nám prihovárajú z rôznych kultúr a v rôznych podobách?

Treba si uvedomiť, že tieto bohyne sú viac prepojené ako sa zdá. Niektoré bohyne matky sú v rôznych kultúrach navonok odlišné, ale stále je to bohyňa matka. Bohyne matky, panny a stareny nájdeme naprieč kultúrami celého sveta. A niektoré bohyne stvárňujú všetky tri podoby ako napr. bohyňa Hekaté.

A potom máme veľa iných bohýň, ktoré v sebe nesú osobitý príbeh, symboly, či vlastnosti, ale vždy majú niečo spoločné i s inou bohyňou v inej kultúre. Žiadna bohyňa nie je úplne odlišná od tých ostatných. Prazákladná ženská sila je to, čo ich spája a vyžaruje z každej bohyne.

Zaujímavý je koncept tibetskej bohyne Tary, ktorá má 21 podôb, ktoré nesú rôzne vlastnosti. Najznámejšie sú Biela Tara, Zelená Tara, Modrá Tara, Žltá Tara, Červená Tara... A tu môžeme vidieť jasný odkaz na rôznorodosť ženskej sily, pričom Tara je iba jedna, ale v rôznych podobách.

Môžeme byť jednou z bohýň?

Nie. Nie je to možné ani zdravé. Upadnúť do archetypu jednej z bohýň, znamená stratiť samu seba alebo sa zblázniť. Je to akoby sme odvrátili tvár od našej Duše a všetkých jej zákutí. No môžeme mať silný vzťah ku jednej z bohýň a naša povaha, záľuby či životná cesta môže byť silne podobná jednej z bohýň, ale nikdy nie sme a ani sa nestaneme tou konkrétnou bohyňou, pretože našou úlohou je byť jedinečnou pozemskou bohyňou a tvoriť po novom ako žiadna iná žena pred nami. Preto sme sa zrodili na Zem.

Nemýľme si archetyp ženského bytia so skutočným ženským životom, ktorý je oveľa bohatší a premenlivejší ako archetypy bohýň, ktoré vznikli v priebehu vývoja ľudstva.

Ako môže bohyňa prehovárať k našej Duši

Ak naša Duša túži po prijatí vodných vlastností plynutia, liečenia, dôvery a iných atribútov, ktoré sú s vodou spojené, môže k nám prehovoriť cez rôzne bohyne spojené s vodou či s Mesiacom. Môžeme byť zmätené, ak chceme uctievať v danej chvíli jednu bohyňu a poprosiť ju o pomoc a prichádza k nám viacero indícií od rôznych "bytostí" - síl. Mali by sme si uvedomiť, že sila, ktorá k nám prichádza nie je osoba, ale individuálny lúč sily, ktorý je ušitý na mieru pre nás v danej situácii a môže sa nám zjaviť vo viacerých podobách tak, aby sa pre nás poskladala informácia, ktorú máme dostať. Ide o pocit, ktorý zo správy máme a ktorý v sebe nesie posolstvo, ktoré môže byť reprezentované napr. bohyňou oceánu Yemaya, modrou farbou, totemom vodného zvieraťa a podobne... Niekedy môžu byť správy v protiklade, ale i to je v poriadku. V čase zmien a skúšok potrebujeme jeden deň upokojiť a na druhý deň motivovať. Zmätok vzniká iba ak máme očakávania, ktoré vychádzajú z našej obmedzenej mysle. Správy pre našu Dušu nás vždy prekvapia. Na to si treba jednoducho zvyknúť. Je to niečo, čo nás presahuje a vždy bude.

Podoba bohyne

Podoba bohyne je vždy taká, ako ju vníma umelec, ktorý ju stvárňuje. Preto sa netreba nechať zmiasť tvarom jej tela, vzhľadom, výrazom tváre, rasou... dôležité sú vlastnosti, sily a posolstvo, ktoré nesie. Jej téma a príbeh. Môžeme si vytvoriť vlastnú bohyňu s podobou, ktorá je ako naše telo, aby sme sa lepšie prepojili so silami danej bohyne. Nie každá bohyňa matka musí byť bujná a rovnako nie každá bohyňa bojovníčka musí byť atletická. Naše vnímanie danej bohyne je čisto súkromná a slobodná záležitosť.