Archetyp chudinky


Archetyp chudinky je rola, do ktorej žena upadá, aby sa chránila. Je jednoduchšie byť chudinkou, ako sa postaviť sama za seba. Teda aspoň dovtedy, kým nie sme pripravené, pretože samotná rola chudinky je veľmi vyčerpávajúca a nenaplňujúca. Môže viesť až k zdravotným ťažkostiam, životnému vyhoreniu a vždy vedie ku nepravdivým vzťahom.

Typy chudiniek:

  • Infantilná - je veľmi ľahké upadnúť do role malého dievčatka a tváriť sa naivne, hlúpo, nechápavo, nevinne a gúľať očami na veľký a nebezpečný svet. Je to bezpečné, pretože tak nie sme pre nikoho hrozbou a nikto s nami nebojuje. Ale naše miesto je vždy vzadu, nikto sa nás nepýta na názor a nikoho nezaujíma, čo si skutočne myslíme. Nemáme rešpekt a nie sme v seberovných vzťahoch.
  • Obeť osudu - je veľmi nebezpečná rola, pretože sa nám skutočne niečo stalo, niečo zlé, či už v detstve alebo neskôr v živote, ale táto rola je nebezpečná práve tým, že namiesto toho, aby sme sa zodpovedne venovali liečeniu svojho zranenia, padneme do role obete, ktorá má ten ťažký životný príbeh a ostatní by jej preto mali vychádzať v ústrety, chápať ju, oceniť, poľutovať... niektorí to skutočne robia, ale obeť nemá nikdy dosť. Vždy potrebuje viac pozornosti, viac útechy, viac sily od druhých. V najhoršom prípade sa to rozvinie do energetického upírstva a citových závislostí.
  • Obetavá chudinka - sme nápomocné, starostlivé, ústupčivé, charitatívne, sociálne a všetkých zachraňujúce, aby sme následne mohli povedať, že nám nik nepomáha, nikto si náš nevšíma, iba my sme tie chápajúce a  nesebecké. Takto si chceme získať lásku a pozornosť druhých cez falošné dávanie seba a zo seba. Upadáme do vyčerpania, aby sme sa mohli sťažovať na sebeckosť druhých. Pritom obetavá chudinka je veľmi sebecká práve tým, že robí správna a dobré veci iba preto, aby získala to, čo by si mala dať v prvom rade sama sebe.

Tieto typy sa rôzne prekrývajú a dopĺňajú a majú ešte viac foriem a kombinácií s inými našimi rolami, či už zdravými alebo nezdravými. Chcela som však ukázať zopár základných príkladov.

Vnútorne dospelá žena nie je priťahovaná archetypom obete - chudinky, ale vie si požiadať o pomoc, ak ju potrebuje, vie sa však i za seba zdravo postaviť, i keby to malo znamenať znepáčiť sa svojmu okoliu a ísť proti hlavnému prúdu, či proti tomu, čo sa od nej očakáva.