Aura, pridané časti aury od vyšších síl

Tento článok bude možno trochu zvláštny, ale chcem sa podeliť s niečim, čo sa mi prihodilo. A čo sa môže diať i mnohým iným.

Tento zvláštny zážitok prišiel v deň, kedy som veľmi intenzívne pracovala s mnohými starými blokmi, čistila sa, vykladala som si karty a rôzne "čarovala" a nechávala sa viesť vnútorným hlasom, ktorý ma viedol do rôznych častí mojej duše. V ten deň som pracovala i na odpustení svojim blízkym a vznikol i tento citát:

Po takto energeticky náročnom dni, ktorého súčasťou bol i obrad odpustenia mojim blízkym, som si šla ľahnúť. Zakrátko som mala víziu Saint Germaina. Cez deň sa mi pripomenul vo výklade kariet v podobe karty draka, ktorý podľa popisu v knihe ku kartám je spojený so silou Saint Germaina. Nevenovala som tomu väčšiu pozornosť. Bola to karta draka so zlatým a striebristo fialovým plameňom, ktorý transmutuje - premieňa energie v nás i v okolí.

Vízia Saint Germaina bola krátka a láskyplná. Mne sa zjavil ako starší muž s bielymi vlasmi a dlhou bielou bradou, v bielom oblečení a s otvorenou ľavou dlaňou, z ktorej plápolal biely plameň premeny. Saint Germain bol zahalený jemným bledofialovým svetlom. Ale v mojej vízii prevládala biela farba. Až za ním akoby bol jemné bledofialové svetlo. Saint Germain mal otcovské vyžarovanie, božský nadhľad a vyžaroval z neho pokoj. Touto víziou som bola prekvapená, pretože som nikdy nijak vedome nepracovala so Saint Germainom.

Súčasťou tejto vízie bola i vízia zlatej obruče okolo mojej tretej čakry, okolo pásu, ktorá sa vinula okolo môjho tela vo vzdialenosti asi 60 cm. Bolo mi povedané, že je pevná a nezničiteľná, bez ohľadu na to, ako sa práve cítim. Má slúžiť ako moja ochrana pred vonkajšími vplyvmi, ktoré v tejto dobe silnejú. Veľa ľudí má podobné pridané časti aury od vyšších síl ako vyjadrenie lásky a vedenia od vyšších síl. Títo ľudia majú zvyčajne nejakú úlohu, ktorá súvisí so spoločnými cieľmi duší na vzostupe k vedomiu. Každý môže mať rôzne iné pridané časti aury, ktoré majú chrániť.

Bolo mi ďalej povedané, že mi bola daná táto ochrana, pretože som sa dokázala odpútať od určitých vnútorných klamov a presvedčení. Zlatá obruč ku mne prišla už začiatkom roka 2018, ale jej plná aktivácia nastala až dnes, začiatkom februára, po očistných obradoch a odpustení, ktoré som vykonala. A až vtedy som ju mohla i uvidieť a plne precítiť.

Vnímam ju ako zlatý prstenec, ktorý ma objíma, je veľmi hutný i keď zároveň jemnohmotný, ale necítim spútanie, práve naopak. Poskytuje mi neskutočnú ochranu a priestor.

Nech je to už akokoľvek, cítim, že sem prichádza veľká ochrana a pomoc od vyšších síl pre ľudí, ktorí sa skutočne dotknú pravdy v sebe. A súčasťou tejto ochrany sú i nové energetické časti vložené do našej aury. A o to sú silnejšie, čím čistejšia je naša vlastná duša a zámery srdca.