Obrady hojnosti

Obrady opakujeme každý deň alebo v inom pravidelnom intervale. Počas obradov môžeme stáť, sedieť i ležať, či byť v mhd a robiť ich iba v duchu... Môžeme sa i dívať do svetla sviečky, na nejaký obľúbený kameň alebo mať zavreté oči či sa len sústrediť na dýchanie. Počas obradov sa nám môžu vynoriť rôzne pocity, spomienky, myšlienky, ktoré súvisia s naším starým presvedčením, ktoré vzdoruje zmene. Pokojne to sledujeme a spoznávame svoje podvedomie.

_________________________

1. obrad základný

Položíme dlane na srdce, zhlboka pokojne dýchame a v duchu ši nahlas vyslovíme nasledujúce prehlásenie 3x za sebou:

"Už mám všetko, čo skutočne potrebujem"

2. obrad hojnosti pre ženy

Dlane si položíme na lono, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme:

"Priťahujem všetko, čo skutočne potrebujem"

3. obrad hojnosti pre mužov

Dlane si položíme na lono, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme:

"Dosahujem všetko, čo skutočne potrebujem"


Veľký obrad hojnosti


Tento obrad je najlepšie vykonať počas 21 dní. Pozostáva zo 7 vyhlásení, ktoré sa opakujú 3x, teda celý obrad pozostáva z 21 vyhlásení. Rovnako je vhodné obrad opakovať podľa vlastných potrieb a spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Napr. vždy za splnu, pri východe Slnka...

____________________________________________

Dlane si položíme až na rozkrok, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už mám všetko, čo skutočne potrebujem"

Dlane si položíme v oblasti panvových kostí, pod pupkom, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už mám vzťahy, ktoré skutočne potrebujem"

Dlane si položíme v okolí žalúdka, nad pupkom , zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už viem, čo mám vedieť"

Dlane si položíme na srdce, stred hrudníka, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už cítim všetko, čo je vo mne"

Dlane si položíme na krk v oblasti krčnej jamky, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už sa prejavujem tak, ako to cítim"

Dlane si položíme na čelo, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Už vnímam pravdu takú, aká je"

Dlane si položíme hlavu, zhlboka pokojne dýchame a v duchu či nahlas 3x vyslovíme: 

"Som, kto som"

Obrad ukončíme Poďakovaním.