Čakrové misy

Čakrové misy umiestnené v prírode, prinášajú hlboké prepojenie so silami prírody. Môžeme ich vytvárať podľa počasia a možností tak, aby nás podporili práve v ten deň, či ročné obdobie.

Čakrové misy, nádoby, kalichy a i... symbolizujú naše čakry a spájajú nás so silou danej čakry. S posolstvom, s liečením a možnosťami, ktoré tá ktorá čakra prináša.

Takúto čakrovú pomôcku si môžeme vytvoriť z akejkoľvek nádoby, tácky, pohára a i..., ktoré zasvätíme energetickému priestoru našej čakry. Nie je nutné mať takto vytvorené čakrové nádoby všetkých čakier. Je len na nás, s čím sa práve potýkame, čo chceme liečiť a ako práve žijeme. Je to pomôcka pre nasmerovanie našej energie, pozornosti a zámeru smerom, ktorým chceme kráčať.

Vytvorila som si čakrový grál z umelecky tepaného kalichu, do ktorého som vložila polodrahokam, ktorý má predstavovať sily a naladenie v mojej 6. čakre. Polodrahokam som jemne potrela prírodným olejom, ktoré si vytváram. Kalich som umiestnila na oltár. Bola som vedená k tomu, aby som viac žila zo 6. čakry, aby som vnímala život a cítila život z tejto úrovne. Tak som sa rozhodla si vytvoriť takúto čakrovú pomôcku, ktorá mi má pripomínať správu zhora, ktorú som obdržala.

Veľmi silne takéto čakrové pomôcky môžu slúžiť  pri liečení tela, jeho jednotlivých častí a práve tu vidím najväčšie polo pôsobnosti liečivej sily takto vytvorenej čakrovej pomôcky.

Čo všetko môžeme vložiť do čakrovej misy okrem nášho vnútorného zámeru?

  • dary prírody, kamene, polodrahokamy, vodu, zem, piesok z milovanej pláže...
  • kvety, sušené bylinky, plody, semienka, orechy, sušené i čerstvé ovocie, med, čokoládu...
  • písané posolstvá, mantry, modlitby, fotografie, obrázky, karty...
  • šperky, talizmany, amulety, sošky bytostí, zrkadielko...
  • sviečky, vodu z prírody, vonné tyčinky...
  • čakrová misa môže byť i kadidelnica či kvetináč s rastlinou...
  • je len na nás, čo vložíme do našej čakry a jej silového pola, i prázdnota je dobrá, pretože predstavuje pripravenosť prijatia nového života, novej sily a prázdnota v sebe nesie najvyššiu jemnohmotnú energiu života