.

Deň pred ovuláciou

U žien v dnešnej dobe často prevláda mužská polarita a tá môže spôsobovať napätie práve pred ovuláciou. Krátko pred ovuláciou sú na vrchole mnohé hormóny, ale najmä estrogén, ženský hormón lásky. Napriek tomu v mnohých ženách krátko pred ovuláciou stúpa silná bojovná vlna, sila Amazonky.

Žena, ktorá je ukotvená vo svojej ženskej polarite, neprežíva túto bojovnú silu, ale ponor do svojich pocitov, kde nachádza skutočnú silu. Mnohé ženy sa boja vlastných pocitov a nedokážu s nimi pracovať, pretože citovosť je spájaná so zraniteľnosťou a mäkkosťou, čo však neznamená nemať svoje hranice.

Pre mnohé ženy je jednoduchšie sa prejaviť mužským spôsobom napr. asertívnou bojovnosťou, športom, hádkami či sebapresadzovaním sa... Táto sila môže pôsobiť napätie v tele, napr. i v hlave a i... a je spojená s jasným zámerom a smerovaním. Pár hodín pred ovuláciou sú mužsky polarizované ženy ako presne namieraná strela. Ťažkosti pred ovuláciou sú vždy volaním Duše po ženskej citovosti a polarite, ktorej často bránime mužsky orientovaným správaním na výkon, sebapresadenie a úspech, ktoré sú spoločnosťou oceňované. Niektoré ženy v mužskej polarite nemusia mať výrazné ťažkosti pred ovuláciou, ale ak sú už pripravené posunúť sa ďalej za volaním Duše a nenačúvajú jej, ťažkosti sa môžu dostaviť.

Ak ženská duša volá po ženskej polarite a chce sa jej priblížiť, o to viac môžeme zažívať ťažkosti pred ovuláciou.  Toto volanie po ženskej polarite prichádza vtedy, keď sme schopné sa k nej priblížiť opäť o čosi viac. A tak sa môže sila Amazonky premeniť na hlbokú silu ponoru do svojich citov, ktoré sú najsilnejším nástrojom ženskosti. Sila citov a lásky je vždy viac ako bojovná sila svalov mužskej polarity. A ak cítime, čo sme, čo chceme, čo sú naše hodnoty, o to lepšie zameriame svoju pozornosť a jemnú silu správnym smerom.

A zasa ťažkosti v predmenštruačnej dobe sú spôsobené potláčaním pocitov v predchádzajúcom období a vždy súvisia so ženskou pravdivosťou voči sebe i druhým. Je to čas bilnacovania, ktorý nás môže postaviť zoči voči pravde.

Deň pred menštruáciou

Krátko pred menštruáciou, niekedy pár hodín pred začatím krvácania začína v tele žien zvláštny útlm. Zahalenie sa do závoja hmly, tmy a do sily veľkého Ticha. Ponorenie sa do hĺbky. Smrť. Prechod zo života na druhý breh. Krátko pred krvácaním sa mení žlté teliesko na biele, ktoré odumrie a do pár hodín nastáva krvácanie. 

Mávam v tomto krátkom čase pred krvácaním potrebu obliecť sa do béžových, hnedých, tmavších a tlmených, nenápadných farieb. Byť nevidená. Cítiť sa ako rozvíjerený prach či hmla. Aby som mohla v ďalšlom cykle povstať z popola ako fénix. Už začiatkom krvácania začína vo vaječníku dozrievanie nových vajíčok, v skutočnosti je "smrť", prechod na druhý breh, neskutočne krátky, niekoľko hodín, pol dňa, kým maternica zareaguje na biele teliesko, na smrť a spustí krvácanie.

Je krásne ako my ženy môžeme vnímaním svojho cyklu spoznávať cykly života celého vesmíru.

A v tomto krátkom čase, nečase, kedy sa i čas zastaví, som si všimla, že sa ľahšie napája na minulé životy a karmické záznamy.