Horoskop domáceho miláčika

Prečo nám práve toto zvieratko vstúpilo do cesty a čo nás chce naučiť?

  • horoskop vzájomného prepojenia majiteľa a jeho zvieratka
  • Prečo nám práve toto zvieratko vstúpilo do cesty a čo nás chce naučiť?
  • horoskop základných tém vzťahu s domácim zvieratkom
  • horoskop zasielam mailom, asi jedna strana textu
  • k zostaveniu horoskopu potrebujem dátum, čas a miesto narodenia majiteľa a tiež zvieratka, horoskop sa dá zostaviť i v prípade, ak nie je známy presný čas narodenia zvieratka, pretože rovnako dôležitý môže byť okamih prvého stretnutia, príchodu zvieratka ku majiteľovi...
  • hodnota horoskopu zvieracieho miláčika je 20 eur
  • ivanajelemenska@protonmail.com