Karmické dedičstvo ženského sebaobetovania sa a ženská hojnosť

Pracovala som so svojimi vnútornými podvedomými presvedčeniami a blokmi. Zamerala som sa na tie, ktoré súvisia s hojnosťou v živote ženy. V prvom rade mi prišiel blok - "Ak sa budeš mať dobre, iní sa budú mať horšie" - teda presvedčenie, ktoré znamená, že ak si ukrojíme z koláča, ostane menej pre iných. No v zápätí mi prišla vízia toho, že práve vlastným šťastím rozširujem možnosti života. Je to ako rozpínanie vesmíru. Ak sa môžem mať dobre ja, môžu sa mať dobre i iní. Vesmír je nekonečný a rovnako naše možnosti v živote. Čím nechcem povedať, že zodpovednosť za stav prírody a ponuky produktov sa nás netýka. Práve naopak, každým nákupom volíme, aká bude budúcnosť a čo sa bude vyrábať, v akej kvalite a za akých podmienok pre zvieratá, ľudí a celú prírodu.

Ďalší veľký blok som najprv nevedela rozkľúčovať. Cítila som, že súvisí so ženskou rodovou karmou. Ponorila som sa do sebe a odpoveď prišla v podobe vízie. Videla som mladé dievča a jej starú mamu v ručníku sedieť vonku pred domom. Bolo to dávno a mali ľudový odev. Staršia žena ten mladšej hovorila: "Musíš sa obetovať pre muža" - Tak to je. On je ten, ktorý dáva život, on je ten na ktorom záleží a ty si iba nositeľka života a preto sa máš starať v prvom rade o druhých. V takomto duchu sa niesli slová, ktoré vravela stará mama svojej vnučke. Cítila som sa ako tá mladá deva a cítila som sa ukrivdene. Cítila som, že nežijem.

"Ako sa správame k tomu malému dievčatku v nás, k našej ženskej nevinnosti? Správame sa k sebe ako milujúce matky alebo ako bezcitné macochy?"

Veľa vecí mi zapadlo. V našej rodine mnohé ženy na jednej strane mužov nemali rady a na druhej strane ich uprednostňovali. Chceli dokazovať, čo všetko zvládnu a dokážu. Aké sú silné a nie nejaké krehotinky, neschopné či nebodaj lenivé. Nie, ony predsa všetko zvládnu. Od detstva som vedome vnímala vo svojej rodine mnohé choré vzorce, ale i tak sa mnohé z nich hlboko zapísali do môjho podvedomia.

"Ty nemáš hodnotu, si iba žena" - asi takto nejak znie ozvena minulosti v mojom podvedomí. A že to nie ja až taká ďaleké ozvena. Videla som ju v praxi u svojich starých mám, u mamy a ostatných ženských príbuzných. Niečo také by vedome nikdy nepripustili, ale ich konanie hovorí samé za seba. Ich životy to dokonale odrážajú a bohužiaľ často i zdravie ich ženských orgánov.

Hojnosť je v živote ženy dôležitá. Hojnosť je pocit, že máme všetko, čo potrebujeme pre telesné zdravie a zdravý vývoj svojej duše. Hojnosť nie je iba o peniazoch. Hojnosť je stav, kedy vieme zdravo narábať s peniazmi v prospech seba i všetkých zúčastnených a celej prírody. Hojnosť je stav, kedy k nám plynú peniaze spôsobom, ktorý nás neoberá o zdravie, šťastie a kľudný spánok. Inak sú to iba peniaze, ale bez hojnosti života.

Ak sa nám v živote v niečom nedarí a my stále nevieme čím by to mohlo byť, vždy je dobré sa pozrieť hlbšie. Čo je za tým a čo všetko si v sebe nesieme. Vždy sa dá ísť hlbšie a liečiť staré vzorce. A milovať viac seba i život. Záleží len na nás, či chceme a sme odhodlané cítiť viac ako predtým.

"Hojnosť je prirodzený stav ženy. Žena je nádoba a prijíma život a jeho dary. To je alchýmia života ženy a jej hojnosti."