Karta Diabol - Keď túžba zväzuje

Karta Diabol by sa dala najlepšie vyjadriť slovom Závislosť

Závislosť a strach zároveň

 - závislosť na falošných roliach, maskách, egu, na všetkom čím nie sme, ale myslíme si, že sme alebo by sme mali byť, aby sme získali lásku od druhých či od božského zdroja. A tieto falošné ja nás ženú do nízkych činov a závislostí všetkého druhu.

K tejto karte mi prišlo ešte jedno silné posolstvo a vnuknutie, pretože som si sama prešla skúškou Diabla, skúškou pravdy, skúškou a obdobím, kedy som musela odstraňovať po dobrom ale i po zlom všetko, čo mi nepatrilo, čím som nebola, ale chcela som byť, či som si myslela, že som. A keď karta Diabol lieči, plieska bičom a strháva falošné ja, falošné opony a závoje a nezáleží mu na tom, či nás pri tom zraní na duši a tele alebo nie. Ide o úplnú očistu až do morku kostí. Ak naša Duša volá po tejto očiste, nedá sa tomu uniknúť. Ak nepočúvame, stane sa nám osudová nehoda - náhoda a musíme počúvať, či sa nám to páči alebo nie.

A tu je to doslovné posolstvo, ktoré mi zoslala karta Diabol:

"Ak túžiš - zväzuješ..."

Nie, neznamená to, že ak túžime sme zlí a chybujeme. Túžba je krásna, ak je čistá a nemanipuluje. Je svätá, ak dáva slobodu veciam, ľuďom a okolnostiam. Je božská, ak je pravá a plní nás láskou, ktorá z nás vyžaruje. Je diabolská, ak nás ničí a trpíme tým, čo či koho nemáme.

Pravá božská túžba hovorí: "Ak túžiš - oslobodzuješ..."

Oslobodzujeme svoje žiarivú láskyplnú Dušu, ktorá z nás tečie do sveta pre všetkých a všetko, ale predovšetkým plní a sýti nás samotných a robí z nás úplne spokojné a sebanaplnené bytosti. Vášeň a túžba z nás robí šťastných a zdravých ľudí plných života a sily. Ak vieme ako slobodne túžiť a  slobodne milovať.

Bez očakávaní a zväzovania, chtivosti a dravosti.

Ako vidíme na karte Diabol, žena a muž sú pripútaní a neslobodní a preto ich môžu ovládať nižšie pudy.