Keď je Telo správna voľba

Telo je vždy správna voľba. Môžeme sa na to dívať cez dva pohľady a oba nám prinášajú to isté. 

Buď si svoje telo vyberáme a vyberáme si to najlepšie telo pre cestu života, ktorú sme si zvolili v danej inkarnácii.

Alebo je nám dané vyššou múdrou silou, božstvom, ktoré riadi celý vesmír a božská sila vie sama najlepšie, aké telo je pre nás to najlepšie. 

Teda ak sme nespokojné so svojimi telami, buď nesúhlasíme so svojou dušou, ktorá si telo pre tento život zvolila, alebo sa protivíme najvyššej božskej sile, ktorá všetko stvorila. 

Pre mňa sú oba pohľady pravdivé a tak s úctou a veľkou vďakou vnímam svoje Telo ako správnu voľbu, bola to správna voľba, je to správna voľba a kým budem žiť, vždy to bude správna voľba, i keď to spôsobuje nevôľu mnohých z môjho okolia a módneho priemyslu.

"Stáť si za sebou, v prvom rade znamená stáť si za svojim Telom"

Byť v tele prítomná.