Kontaktovanie cez kresbu

Kresba môže byť veľmi silným nástrojom na pritiahnutie si niečoho či niekoho do svojho života. Priam dokonalý nástroj zhmotňovania. Nikdy by sme však nemali prekračovať hranice slobody druhých ľudí.

Kontaktovanie cez kresbu prebieha jednoducho. Do stredu papiera si napíšme meno osoby, ktorú chceme kontaktovať. Môžeme použiť i foto danej osoby, či jej nejaký predmet. 

Okolo mena osoby vytvárame opakovaním kresby silové pole, pričom v duchu či nahlas vyslovujeme správu, odkaz či zámer, ktorý chceme danej osobe poslať. Opakovanie kresby znamená, že napr. okolo mena kreslíme pentagram, kruh, trojuholník, štvorec, alebo iný nami zvolený útvar. Keď cítime, že sme vytvorili dosť silný náboj a že správa bola telepaticky odoslaná, kresbu nakoniec zložíme a uložíme na oltár či iné silové miesto, no môžeme ju i spáliť, či poslať po vode, roztrhať a poslať po vzduchu. Zvolíme spôsob, ktorý cítime ako správny. Niekto to jednoducho napíše a nekreslí, i to je možnosť. Ale silové útvary majú svoju moc.

Tip:

Skúste napísať do stredu kresby meno osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Najmä ak sa jedná o osobu, ktorú osobne nepoznáte a nemáte na ňu dosah.

Rada používam umelecké voskovky, rovnako môžete použiť akékoľvek iné písacie a umelecké potreby. Niekto si rád kreslí svoje želania a sny, čo je tiež jeden z veľmi účinných spôsobov zhmotňovania.

Skvelé je správu posielať i kreslením do snehu, či námrazy, piesku a podobne... Ale tu dochádza k odoslaniu správy zvyčajne až po roztopení snehu, rozfúkaní piesku a podobne. Je to však dobrý spôsob ako posielať správy na cestách a pokojne i opakovane z rôznych miest počas cesty.

Najlepší spôsob je, keď vytvárame takéto kresby sami pre seba, aby sme vytvorili okolo seba napr. ochranu, ochranný obal, posilnili auru a zdravie. Vtedy je vhodné mať daný obrázok i vystavený, ale rovnako ho môžeme i spáliť či inak čarovne zničiť, čím potvrdíme platnosť zámeru.

Mohlo by vás zaujímať   Čarovanie s kriedou