3 cesty ako pôsobíme na svet

15.05.2019

Celý tento článok budem niesť v duchu ako my ženy pôsobíme a meníme svet cez náš ženský princíp. A ako je to pre nás najprirodzenejšie a ktorým spôsobom máme najväčší vplyv na to, čo sa deje naokolo.

1. cesta cez kolektívne nevedomie

Táto cesta je pre ženy najprirodzenejšia, najľahšia a zároveň je možné ňou dosiahnuť najväčšie výsledky. Je to o tom, akú v sebe nesieme vibráciu. Môžeme mlčať, byť zavreté vo veži či na opustenom ostrove, ale i tak svojou vnútornou silou a tým, čo tvoríme v sebe, ovplyvňujeme celok. To ako sa vzťahujeme ku veľkému celku a ako prehovárame ku božskej podstate formuje cesty i pre druhých, ktorí sa môžu ľahšie naladiť na to, čo sme my už mysticky pripravili. Táto cesta je však tichá a je neviditeľná pre svet slávy a úspechov. Táto cesta je ako meditácia, rozjímanie, modlitba a iné introspektívne cesty, ktoré vedú priamo k bohu. Mnohé ženy túto cestu veľmi nevyužívajú, možno iba v hraničných životných situáciách či až keď ich niečo zabolí. A keď je opäť dobre, rýchlo z nej zídu. Táto cesta vyžaduje zrelosť, pokoru a ochotu vzdať sa osobnej dôležitosti. Potom prichádza vnútorný mier.


2. cesta neverbálnej komunikácie podvedomia

Táto cesta je mostom medzi kolektívnym nevedomím a vedomím. Je prirodzeným pokračovaním toho, čo sa deje v našej hĺbke duše. Ak nás obalí vnútorný mier, naše telo sa tým premení, jeho držanie, chôdza, to ako sa obliekame, ako sa dotýkame druhých a vecí naokolo, ako sa usmievame, ako sa dívame druhým do očí a mnoho iných neverbálnych signálov, ktoré svet naokolo podvedome číta a reaguje na ne. Táto cesta má však zmysel a silu iba ak je úprimná. Niekto sa oblieka do kostýmu, aby mal rešpekt, ale rešpekt si nemožno vynútiť lacnými trikmi, ak je vo vnútri strach a telo je strnulé v naučenej póze. Cesta úprimnej neverbálnej komunikácie podvedomia pomáha ženám prinášať inšpiráciu cez svoje telo do sveta už len tým ako sa nesieme, ako sa staráme o svoje zdravie a ctíme svoju prirodzenú krásu, ako sa obliekame, ako nakupujeme čo najviac v súlade s prírodou a iné konania, ktoré je vidieť i bez slov. Patria sem činy, ktoré robíme  všetci, ale ide o to ako. Akým spôsobom, s akým zámerom a s akou vnútornou vibráciou.


3. cesta hmatateľných výsledkov vedomia

Táto cesta môže pre mnohé ženy znamenať byť vidieť a počuť. Mnohé hviezdy a známe osobnosti idú touto cestou, ale vždy ide o to, akým zámerom slúžia a či sú v súlade so svojou dušou. Niektoré ženy sa stávajú viditeľným a sledovaným kanálom pre aktuálne energie spoločnosti. Prúdi cez ne to, čo si mnohí iní myslia, chcú žiť alebo po čom túžia. Takéto ženy môžu byť influencerky, líderky, hviezdy, či iné známe osobnosti. Ale táto cesta je pre ženy najmenej prijateľná. Najmä ak sa jedná o cestu masového ovplyvňovania druhých. Byť inšpirujúcou ženou vo svojej komunite, vo svojej oblasti pôsobenia či vo svojom najbližšom okolí je v poriadku. Ale ak našu sebahodnotu staviame na sláve a statuse, nie sme na ceste ženského princípu. Táto cesta na výslní dáva zmysel iba vtedy, ak má pevné korene v podobe prvej cesty, ktorá je základom a hodnotovým kompasom.Pyramída ciest ženského pôsobenia

Najdôležitejšia je vždy základňa hlbokej sily v nás, na ktorej môže vyrásť náš neverbálny prejav, ktorý sa potom môže prejaviť ako hlas či čin von do sveta. Ale všetko, čo dáva zmysel a má skutočnú hodnotu, musí vzniknúť v hĺbke, prejsť mostom podvedomých signálov a až potom sa stať zjaveným štítom pravdy.