Aká je skutočná pomoc z vesmíru?

24.08.2018

Tento článok píšem po veľmi osobnej vízii, ktorá ku mne prišla. Mnohí sa trápime pre nedostatok lásky vo svojom živote, až z toho vznikajú naše dobrovoľné deformácie našej bytosti, len aby sme sa zapáčili tým druhým. Svet pripomína klbko upírskych vzťahov. Kradneme si životnú silu medzi sebou, súťažíme a sme závislí na láske druhých a to nazývame skutočnou láskou. Pravda je taká, že kým veríme, že zdrojom lásky sú druhí ľudia, nikdy nemôžeme plne prežiť svoju podstatu a svoju vnútornú silu. A tak cez životné skúšky sme volaní opäť objaviť svoju vnútornú silu a spojenie s láskou, ktorú si nosíme v sebe.

Toto spojenie s veľkou láskou vesmíru alebo so vše zahrňujúcou láskou som prežila cez víziu, ktorá ku mne prišla. Bolo mi povedané, že práve cez túto víziu - obraz sa vždy môžem spojiť s nekonečnou láskou, ktorá za mnou stojí a vždy stáť bude. Ak sa prestanem spoliehať a byť závislá citovo na druhých ľuďoch a najmä ak prestanem veriť, že oni sú jediným zdrojom lásky v mojom živote, až potom vznikne priestor pre cítenie božskej alebo vesmírnej lásky. Je to prirodzený stav, cítiť sa milovaná v ľudskej samote a bez pozornosti druhých. Nie je to ľahké, ale je to veľmi liečivé znovu budovať toto spojenie so skutočnou láskou vesmíru. Vtedy sa i prepájame s tými najvyššími bytosťami vo vesmíre a ak sme s nimi prepojení i cez minulé životy, môže k nám prísť priama podpora a láska od nám vzdialených príbuzných. Nikdy to však nie je v podobe priameho zásahu do nášho života. Vždy prichádza pomoc z vesmíru v podobe silnej vlny lásky, ktorú cítime sami v sebe vo svojom vnútri. Tak získame väčšiu vieru i v seba a silu byť inou bytosťou ako tou, ktorá je iba obeťou svojho pozemského života. Pomoc prichádza v podobe vyšších vibrácií, na ktoré sa môžeme naladiť a tie nám pomôžu vibračne zmeniť všetko v našom živote. Iste, nie je to vždy ľahké, ale práve táto naša ochota zmeniť sa vnútorne, zmeniť svoje vnútorne naladenie, je jediná skutočná cesta pokroku. Pokrok neprichádza len tak, ale práve cez nás.

Bola som vedená, aby som napísala, že mnohé naše vízie môžu byť veľmi symbolické a upravené nášmu vnímaniu. Tak napríklad ak máme nejaký svoj vnútorný obraz - predstavu - víziu, cez ktorú sa dokážeme spojiť a naladiť na lásku zhora, tak v tejto vízii je všetko pravdivé a predsa v inom význame ako sa nám na prvý pohľad zdá. Napríklad, ak stojíme vo vode, v oceáne..., môže to znamenať bytie vo vibráciách vesmírnej lásky, pričom samotná voda predstavuje vibráciu lásky, ktorá nás obklopuje. Pre nás ako pre ľudí je jednoduchšie si pretlmočiť vyššie pravdy do pozemského vnímania. Ale i tak sú tieto vízie pravdivé, pretože ako hore tak i dole. Láska má rôznu podobu v rôznej rovine bytia.

Vo svojej vízii som si uvedomila, že nemám odchádzať z tejto vody božskej lásky a utekať na súš k druhým ľuďom po lásku od nich. Mám počkať, kým niekto príde a sám bude chcieť vkročiť do mojich vôd. A tak som uvidela dve osoby, ktoré majú vstúpiť do môjho života a každá ho ovplyvniť svojim vlastným spôsobom. Videla som ich z diaľky, ale dosť na to, aby som vedela približný vzhľad, vek a vyžarovanie. Avšak tieto vzácne osoby do môjho života vstúpia iba ak ostanem vo svojej láske, vo svojich vodách a nebudem neustále utekať na súš hľadať lásku u druhých. Je zvláštne, že táto vízia v ktorej vidím samu seba akoby zhora mi prináša reálne fyzické pocity. Konkrétne v oblasti nôh. Cítim, že stojím po členky vo vode a cítim vibrácie, ktoré mi cez nohy prúdia do celého tela. A i týmto spôsobom sa viem ľahšie napojiť akoby priamo napojiť na vesmírnu lásku a cítiť sa milovaná. Píšem to ako môj osobný príklad a nie ako návod, ale ako informáciu, ktorá vám môže otvoriť vašu vlastnú cestu.

Bolo mi povedané, že mám s mojou víziou pracovať každý deň, naozaj každý deň a nepoľaviť. Nebrať to na ľahkú váhu. S tou víziou, ktorá ma napája priamo na božskú lásku a cítim sa ňou naplnená. S víziou, ktorá ku mne prišla sama a ktorá mi dala veľa poznania a cítim, že to je len začiatok cesty, ak budem dosť citlivá a ochotná byť súčasťou tejto cesty a neutečiem. Ak k vám príde takáto vízia, pracujte s ňou a skúmajte svoj vnútorný svet, ktorý sa cez ňu môže liečiť a meniť.