Ako si veštím s knihou "Otvor sa univerzu"

08.04.2018

Vo štvrtok som si kráčajúc od zubára urobila radosť a zašla som do kníhkupectva, len tak sa inšpirovať. Hneď na prvý pohľad mi učarovala kniha, ktorá ma svojou obálkou nesmierne priťahovala. Zalistovala som v nej a vedela som, že je pre mňa.

Tosha Silver píše vo svojej knihe o zážitkoch a skúsenostiach zo svojho života, ktoré ju naučili, že jediná dôvera, ktorá skutočne nikdy nie je sklamaná, je dôvera vo vyšší poriadok, božské načasovanie a zákony vesmíru. Je to kniha, v ktorej sa slová ako odovzdanie, plynutie a podvolenie sa osudu, neustále prepletajú a opakujú.

Je to veľmi pozitívna a inšpiratívna kniha, ktorá je členená do krátkych kapitol s príbehom ako príkladom zo života a s ponaučením z toho vyplývajúcim. Je to viac ako neustále opakujúce sa motivačné "drísty", pretože táto kniha netvrdí nič o tom, že môžeme pozitívnym "manipulovaním" všetko ovládnuť. Práve naopak, táto kniha je i o pálení násteniek vízií, ale i o zdravom používaní afirmácií a našich túžob. Táto kniha rozhodne nesľubuje splnenie všetkých našich túžob, autorka však tvrdí, že božská ochrana nad nami bdie neustále. A v tom s ňou súhlasím...

Táto kniha sa dá použiť ako malé orákulum. Už v predslove knihy to spomína Dr. Christiane Northrup, ktorá ju takto používa. Jednoducho si náhodne otvoríme knihu a začítame sa do posolstva príbehu. Môžeme si tak pomôcť pri každodenných dilemách, ale i pri vážnejších otázkach života a smrti. Jednoducho božská prozreteľnosť je všade.

V anglickom originále sa táto kniha volá "Outrageouss openness" - čo by som ja veľmi voľne preložila po prečítaní tejto knihy "Úplná odovzdanosť" alebo "Šokujúca dôvera"?...