Búranie starej paradigmy do konca roka

13.12.2018

Prišla ku mne jasná správa spojená s víziou bieleho leva. Do konca roka máme možnosť úplne prenastaviť svoju paradigmu života a spôsoby ktorými fungujeme. Znamená to i to, že prestanú platiť staré názory a pravdy. I tie overené a v súčasnosti tak často opakované. I tie afirmácie a pravdy z hnutia pozitívneho myslenia. Nie, že by sa úplne zrušili, ale nadobudnú novú úroveň a hlbší rozmer s viacerými a presnejšími významami. Ak budeme pripravení a ochotní sa vzdať svojej starej osobnej paradigmy, príde nová doba tvorenia už krátko po zimnom slnovrate, ktorá môže priniesť nečakané a rýchle riešenia nášho života a úplne nové výzvy. Kto je na to pripravený a ochotný sa vzdať svojej starej paradigmy, môže byť prekvapený každým ďalším dňom v roku 2019. Každý deň môže byť viac a viac zázrakom. Nie však podľa starých predstáv. Všetko po novom!

Nie je to však záruka, je to výzva, ktorú ak príjmeme, zažijeme zázrak!

Možno preto sa mi táto správa ukázala s bielym levom. Nesie v sebe silu očisty srdca a je strážcom nových svetelných svetov. Lev je symbolom odvahy a ochoty ísť zoči voči výzvam a vyjsť z nich ako víťaz. Preto som mala vo vízia bieleho leva ako symbol mieru a úplne nového začiatku.