Čistota lásky, vedomá žena a muži

04.10.2018

Čistota lásky je u vedomej ženy zvládnutá až vtedy, keď ovládne umenie vnútornej ľahostajnosti voči tomu, čo si o nej druhí ľudia myslia. Na 100% to asi nie je možné ovládnuť, teda aspoň nie trvale, ale kto vie, možno i áno...

Čistota lásky vedomej ženy je, keď táto žena kráča, rozpráva, koná a vyžaruje to, kým je a čo práve cíti bez toho, aby sa prispôsobovala očakávaniam okolia. Páčim sa ti? Nepáčim sa ti? To je iba tvoja vec, pretože s ľuďmi, s ktorými sa zbližujem na hlbšej citovej úrovni, nehráme hry na páčenie sa a nepáčenie, ale sme na úplnej inej rovine lásky.

Čistota lásky je, keď chce žena vidieť muža v jeho pravde. I v jeho slabosti. Silu už videla, keď sa ju snažil zviesť a videla za tým i jeho slabosti, ale vedomá žena chce vidieť muža v jeho sile vtedy, kďe jej ukazuje svoje slabosti a zranenia a stojí pevne v tom, kým je. Tak ako ona ukazuje svoje sily, zranenia i slabosti a nebojí sa odmietnutia, pretože ju odmietnutie nemôže zmeniť, ona je už pravdivá, už je nahá a vie, kým je. Na tom sa už nič nezmení a už vôbec to nezmení niekto druhí. Nikto nemôže zmeniť to, kým ona je vo svojej podstate.

Čistota lásky je tak ochraňujúca, ak ju vedomá žena už nosí v srdci a kultivuje ju. Je veľa mužov, ktorí ju kedysi chceli, ale teraz, keď je vedomá žena v čistote lásky odetá, mnohí sa jej boja. Mnohí od nej bočia. A nielen muži. Takáto žena vojde do miestnosti plnej ľudí a nezačne sa usmievať iba preto, že sa to očakáva. Nezačne sa smiať, lebo je to namieste sa smiať všetkému, čo povedia akože "vtipné". Takáto žena nebude hrať hry neverbálnej komunikácie ako z príručky a tým zmetie mnohých a privodí veľa rozpakov u ľudí a i tam, kde by jej to mohlo skôr uškodiť ako pomôcť, ale ona jednoducho už nemôže hrať. Už chce byť iba pravdivá.

Čistota lásky chráni vedomú ženu tak, že ako silné svetlo od nej odháňa všetky tiene v podobe ľudí, ktorí neznesú jej očistnú prítomnosť, v ktorej im chtiac či nechtiac strháva masky, ktoré nosia na tých najbolestivejších miestach.

Táto žena je chránená od nepravých nápadníkov, pretože sila jej osobnosti je neúprosná, jej vyžarovanie je ako meč, ktorý rozsekáva ego a to znesie málokto. Takáto žena nechce obdiv, nechce, ani aby z nej mali druhí strach, ona chce iba pravdivosť. Vo všetkom. A to je to, čoho sa tento svet najviac bojí.

V minulosti táto žena nedokázala so sebaúctou čeliť nepravým nápadníkom, pretože sa stále kontrolovala. Ako vyzerám, ako pôsobím, ČO SI O MNE POMYSLIA?

No dnes už táto žena vie, že ju to nesmierne vyčerpávalo a vháňalo do nesprávnych vzťahov, situácií a do stretnutí toľkých falošných ľudí s maskami. Radšej volí samotu a pravdu, dočasný azyl a znovunastolenie seba samej v sebe samej. To trvá nejaký čas, niekedy i veľa času, veľa sĺz a preto iba odvážna žena sa stane vedomou ženou s čistotou lásky, ktorá ju chráni ako ochranný plášť Panny Márie.

Vedomá žena s čistotou lásky v sebe sa už nebojí toho, akého muža stretne a do akého muža sa zamiluje, pretože jej neúprosná pravdivosť k nej pritiahne rovnako odvážneho muža so srdcom pripraveným na novú rovinu lásky. V takomto vzťahu nie je možné hrať hry, žiadne hry, nosiť žiadne masky a už vôbec nie je možné sa snažiť tomu druhému zapáčiť, pretože v takomto vzťahu sa títo dvaja vidia celistvo, vo svetle i v tieni zároveň.

Čistota lásky je niečo, čo mení celú paradigmu života a nezáleží na tom, či sme práve sami alebo vo vzťahu. Čistota lásky vie byť nebezpečná pre to, čo nie je v nás a v našich životoch pravdivé a ochraňujúca pre to, čo je skutočné a rýdze.

Taká je čistota lásky... ako meč pravdy a ochranný plášť bohyne zároveň!