Čo nám prinesie retrográdna Venuša?

01.10.2018

Od 5. októbra do 16. novembra 2018, bude Venuša retrográdna, čo znamená, že zosilnejú určité vplyvy, pod ktorými sme zvyčajne kratší čas ako keď sú planéty retrográdne. Zbystriť by mali najmä Škorpióni narodení prvých desať dní v znamení Škorpióna a ľudia narodení posledné tri dni v znamení Váh, potom ľudia, ktorým Venuša práve tranzituje nejakou natálnou planétou v znamení Škorpióna na prvých desiatich stupňoch tohto znamenia či posledných stupňoch znamenia Váh, ale i tí, ktorí majú nejakým spôsobom aspektovaný horoskop touto retrográdnou Venušou. V každom prípade vplyv je všeobecný na všetkých a hlavné témy sa týkajú všetkých.

Aké sú témy tejto retrográdnej Venuše?

Keďže je Venuša planéta nádeje a pravých citov ako o tom píšem v článku tu, toto obdobie prinesie v spojení so znamením Škorpióna silné transformácie našich citov a samotného srdca. Usporiadanie našich citov a vzťahov v celej našej energetickej, čakrovej sústave. Mnohí si budú musieť priznať, čo naozaj cítia, či už dobré alebo zlé, či smutné a bolestivé alebo túžobné a vášnivé. Pravda o našich citoch nás bude tlačiť do pravdy v našom prejave a naše srdce nielen ako srdcová čakra, ale i ako orgán prejde skúškou.

Niektorí sa budú musieť vyrovnať so svojou samotou a prestať sa ľutovať, uzatvárať sa do seba, i keď sú tak sami. Tento čas ich bude vyzývať k väčšej vesmírnej spolupatričnosti a citlivosti voči tomu, čo sa deje i za ľudským zrakom. Uvedomenie si, že nikto nie je sám a stratený, ale všetci sme v súkolí vesmírnych mlynov.

Mnohí budú konfrontovaní s obetou, čo znamená, že niektoré veci je nutné obetovať, pustiť a dovoliť im sa rozpustiť. Obetovať znamená i dať, pretože rovnováha musí byť zachovaná. Obetovať sa nie je to isté ako obeta. Pretože obeta je, ak od nás život chce niečo, čo by sme si radi nechali na ceste ku výšinám, ale už je čas to obetovať, aby nás to neťažilo na ceste vpred. Obetovať sa znamená niečo iné a nie je to téma tejto retrográdnej Venuše.

Fialová je farba, ktorá vládne tejto retrográdnej Venuši a pomáha premeniť to, čo je nutné premeniť v oblasti citov a srdca.

Ako som spomínala, Venuša je planéta nádeje a tento čas bude o tom, aby sme svoju nádej nechali znovuzrodiť. Ale na nových princípoch a pochopili, že mať nádej, neznamená vždy trvať na svojom, ale mať nádej, predovšetkým znamená veriť, že existuje cesta ku šťastiu, i keď ju práve nevidím, nepoznám a neviem, či mám na ňu dosť síl. V tomto období môže u pripravených ľudí vzniknúť naozaj nový pohľad na nádej a nové chápanie toho, čo je skutočná nádej. Veľmi to súvisí s pokorou a ochotou kráčať svojou cestou, i keď sa veci navonok nelepšia.

Počas tejto retrográdnej Venuše sa môžu spojiť spriaznené duše, ktoré sú už na to pripravené, ale rovnako sa môžu páliť mosty tam, kde už niet spoločnej cesty.

I smrť je témou tohto obdobia, ale je to smrť s novým úsvitom. Znovuzrodenie sa do pravých citov a pravého citového života, do pravdivosti vo všetkých vzťahoch.

A v konečnom dôsledku je to i čas vhodný na čarovanie a zhmotňovanie si vecí, po ktorých skutočne túžime. Alchýmia života. I keď skôr menších snov a nádejí, ale tí, ktorí sú pripravení, môže zažiť i veľké zázraky.

Pri tejto retrográdnej Venuši bude záležať iba na pripravenosti Srdca cítiť a vnímať pravdu o sebe a podľa toho bude dané obdobie pre človeka i prebiehať.