Dôležitý rozdiel medzi ženami a mužmi na duchovnej ceste

07.12.2018

Budhizmus a jeho rôzne podoby a metódy sú dnes veľmi populárne rovnako ako iné náuky východu, v ktorých je síce veľa múdrosti a inšpirácie, ale táto múdrosť je podávaná iba z pohľadu mužskej duchovnej skúsenosti. Ak sa ženy chcú priblížiť k podstate pravdy iba týmto spôsobom, môžu si i uškodiť.

Vezmime si príklad takej meditácie v sede. Meditácie, kedy nachádzame priestor medzi myšlienkami, teda sa o to snažíme alebo lepšie povedané, čakáme na to, až sa do tohto stavu rozplynieme.

Avšak, ak žena začne akúkoľvek takúto meditačnú činnosť a to nemusí byť nutne budhistická meditácia, začnú sa jej vyplavovať nielen mnohé a mnohé myšlienky, ale najmä pocity. Potlačené, zabudnuté, prehliadané a všetky neprežité pocity. Mužom sa ukážu mnohé a mnohé myšlienky, ale ich prirodzená kontrola mysle a sústredenie sa na jednu vec, ich nepustí do oceánu emócií, čo je považované iba za rozptýlenie. Je tu až nadradený prístup a necitlivosť ku skutočným pocitom, bez ktorých by život nebol životom, ale iba počítačovým programom. Pre mužov je tento spôsob meditácie dobrý, ale pre ženy zničujúci.

Žena sa pri akejkoľvek meditačnej činnosti dostáva najprv ku svojim pocitom, myšlienky preletia, ale pocity sú tak cítiť, vždy so sebou prinášajú skutočný zážitok toho, čo bolo, čo je alebo čo možno bude... A nehovoriac o tom, že ženy sa cez hlbšie roviny, ktoré sa i na začiatku meditácie otvárajú, dostávajú do kolektívneho ženského pola, ktoré je zatiaľ plné bolesti, zneužívania, potláčania a krivdy... teda všetkého, čo ženy zažili a čo je stále nevyliečené. A je toho neúrekom.

Každá vedomá žena raz príde na svojej ceste do bodu, kedy bude postavená pred toto kolektívne liečenie a predovšetkým liečenie seba samej na hlbokej podvedomej úrovni. Liečenie ženských zranení a citlivosť voči ženskej bolesti kolektívne a to už nastálo. Osvietená žena cíti všetko a je jedno ako je osvietená, práve čím viac je osvietená, tým viac všetko cíti. Potom prichádza úloha ukotvenia sa vo svojich pravých vibráciách, ktoré ju budú chrániť od toho všetkého, čo sa deje vonku, ale to neznamená, že bude slepá a ignorantská voči tomu, čo sa deje vo svete. Môže byť, ale to by urobila 100 krokov späť a jej osvietenie by bolo akurát osvietenie sviečkami na takzvanej ezo duchovnej seanse. Ukotvenie vo vlastnej vibrácii dáva žene vnútorný pokoj, mier a lásku, s ktorými zvládne uniesť všetko, čo cíti.

Žena rastie cez prijatie všetkých pocitov, aby našla cestu srdca a muž rastie cez odmietnutie všetkých myšlienok, aby počul hlas srdca.