Dovoľ mu sa o teba starať

01.06.2019

Mnohé ženy majú pocit, že sú veci, ktoré musia zvládnuť samy. A bohužiaľ si to myslia i vtedy, keď nie sú schopné vlastnými silami zvládnuť to, čo bez pomoci osudu a druhých ľudí jednoducho nejde. Nejde tu o to, byť malým dievčatkom, ktoré si hľadá svojho náhradného otca a nejde ani o to stať sa chladnou vypočítavou zlatokopkou. Ide o to, že čím viac dovolíme mužovi, aby sa o nás staral, tým viac sa on stáva silnejší a mužnejší a my sa stávame viac ženskými a ostáva nám priestor, čas a energia pre to, byť nežnou a starostlivou ženským spôsobom. Jednoducho byť "iba" ženou. Tento svet nie je nastavený na ženský spôsob fungovania a preto, ak chceme byť úspešné v tomto svete a dosiahnuť vlastnými silami veľa vecí, musíme sa prepnúť do mužského princípu či sa nám to páči alebo nie. Druhá a zdravšia možnosť je prijať pomoc a byť si vedomá svojej hodnoty a neznižovať svoju hodnotu vtedy, ak príjmeme významú pomoc v mužsky orientovanom svete. Ak chceme ostať naozaj ženou a zároveň dosiahnuť svoje ciele, nie je inej cesty ako prijať pomoc a nechať sa chrániť, ak je to treba.

Za každým veľkým mužom stojí veľká žena. Ale platí to i naopak. Za každou veľkou ženou stojí veľký muž. Často to môžeme vidieť na životopisoch žien, ktoré v minulosti vďaka podpore otca dosiahli vzdelanie a  úspech v časoch, keď ženám nebolo vzdelanie bežne prístupné. Takmer opakovane sa v príbehoch týchto žien opakuje podpora alebo zásah silného muža, ktorý im umožní vstúpiť do veľkého sveta. Napríklad Oprah Winfrey až pod vplyvom otca zvládla dospievanie a stala sa vzornou študentkou, (čím nechcem povedať, že práve svetský úspech je cieľ života, ale uvádzam to ako názorný príklad). Dnes to nie je nevyhnutné, pomôcť nám môže ktokoľvek, žena či muž, ale v živote sú rozhodujúce okamihy a stretnutia, ktoré nám zmenia život. A vždy je za tým naša ochota prijať pomoc a ruku, ktorá sa nám ponúka.

Vo vzťahu, ak chceme zažívať mužsko-ženskú polaritu, je nevyhnutné dovoliť mužovi nám dávať to, čo je pre neho výsledok jeho dosahovania. Muž sa chce deliť o to, čo dosiahol s tou, ktorú miluje a chce, aby bola šťastná! z toho, čo on jej poskytuje. Schopnosť ženy vedieť toto oceniť a prijať a opäť oceniť, dáva mužovi pocit ďalšieho úspechu. A muži radi dosahujú úspechy. Žena, ktorá dovolí mužovi, aby sa o ňu staral po finančnej stránke a zabezpečoval jej bezpečnosť, dáva mužovi najavo, že mu dôveruje. Vkladá v neho dôveru a to ho robí silnejším a sebavedomejším. A opäť prízvukujem, že to nie je o tom, kupovať si kabelky alebo byť detinská a nesvojprávna. Vedomá žena kupuje to, čo je kvalitné, krásne a dbá na prírodu. Nie je to o mrhaní či závislosti na veciach. Pre mňa to napríklad znamená, že som schopná sa postarať o výživu (výber surovín a zdravé varenie) a zdravie (alternatívna medicína) a útulnú krásu domova. Ale u každej ženy sa to môže líšiť. Ženskú energiu je možné do vzťahu prinášať rôznymi spôsobmi a tiež veľmi záleží na tom, aký spôsob života partneri preferujú.

Muž, ktorý nie je pripravený sa postarať o ženu, je väčšinou v chlapčenskej energii. Veľa mužov, ktorí nie sú spokojní s tým, čo v živote dosiahli, si vyberajú partnerky, ktoré im skôr nahrádzajú matky alebo sú to ženy, ktoré často zarábajú rovnako ako oni či dokonca viac. Takýto muži sa radi sťažujú a nadávajú pri pive či natiahnutí na gauči pri telke, ale reálne nič nerobia pre zmenu. Ak si muž neváži to, čo v živote dosiahol, nie je spokojný s tým, čo má a čo dosiahol, teda nie je sebavedomý, takmer vždy si (podvedome) vyberie ženu, o ktorej si myslí, že "tejto žene to bude stačiť". A vlastne pre tú ženu neurobí maximum, nesnaží sa a nebýva jej nápomocný ani v tom, v čom by mal. Takáto žena má zasa zvyčajne presvedčenie, že nie je dosť dobrá a že musí robiť i za troch, aby ukázala, že má cenu. A musí byť multifunkčná a dokonalá. No ale to je cesta do pekla.

Základ je, aby sme my ako ženy boli naladená na prijímanie. Ak sa chceme o muža starať ako žena a vnášať do vzťahu ženskú polaritu, potom musíme zákonite prijímať mužskú starostlivosť. Inak to nejde. Veľa vecí je skrytých v našom podvedomí a o mnohých našich podvedomých programoch ani len netušíme, ale ak sa v našom živote čosi stále nehýbe, je načase rozhýbať vody nášho podvedomia rôznymi technikami sebapoznania. Alebo sa modliť o pomoc zhora. Stojí to za to, pretože...

...zdravý vzťah je dokonalá chemická rovnica a výsledok je láska.