Feng Šuej oblasti - pakua a vzájomné súvislosti

28.09.2018

Harmónia bývania podľa Feng Šuej a jej 9 oblastí priestoru. Ako sa vzájomne tieto oblasti, zóny podporujú a vzájomne súvisia? Aké sú medzi nimi vzťahy?Oblasti, ktoré stoja oproti sebe, sa vzájomne podporujú a sú na sebe závislé. Vždy ide o rovnováhu, ktorá prináša pocit spokojnosti a šťastia.


Kariéra - poslanie stojí oproti Sláve - sebarealizácii a znamená to, že iba taká sláva a vonkajšia sebarealizácia nám bude prinášať harmóniu, ktorá je spojená s našim pravým poslaním duše. To je tá pravá kariéra života. A naše poslanie je naplnené až vtedy, ak je žité i navonok, teda v sebarealizácii.

Rodina a zdravie - životná sila stojí oproti Tvorivosti - deti, čo znamená, že zdravie je základ tvorenia  a tiež tvorenia nového života. A tvorivosť je zasa dôležitá pre zachovanie zdravia a životnej sily.

Bohatstvo - hojnosť života stojí oproti Nápomocným priateľom - božskej pomoci a jedno potrebuje druhé. Bohatstvo bez priateľov je chudoba. Skutočné bohatstvo vždy prichádza cez pomoc či už prijatú alebo danú. A skutočná pomoc je tá, ktorá nás vedie k hojnosti a plnosti života.

Duchovný rast - vnútorný hlas stojí oproti Partnerstvu - vzťahom, čo znamená, že mať vzťah s našou dušou je dôležitým základom pre ostatné vzťahy, ale naše vzťahy sú tiež dôležité, aby sme mohli spoznávať seba a vnútorne rásť.

V strede sa nachádza jednota a dokonalá harmónia Jin Jang. Tu vždy vidíme, ako spolu dokopy jednotlivé oblasti ladia a koľko sily spolu dokopy majú.


Ak je rovnováha narušená

Ak venujeme prílišnú pozornosť jednej oblasti života, tá druhá môže začať vysychať. Niekedy je potrebné sa viac zamerať určitým smerom a sú určité fázy života, ktoré to vyžadujú. No ak začneme pociťovať nespokojnosť či nedostatok v jednej oblasti, môže to znamenať, že sme ju zanedbali práve preto, že sme sa oveľa viac venovali tej opačnej oblasti. Všetky oblasti sú vzájomne prepletené a všetky sa vzájomne ovplyvňujú. Takže to nie je taká úplne jednoduchá matematika, ale i tento jednoduchý spôsob nám môže niekedy otvoriť oči.

Napríklad...

Prílišné zaoberanie sa duchovným rastom nás môže izolovať od skutočných vzťahov a zasa prílišné oddanie sa vzťahu nám berie priestor pre samých seba a pre sebapoznávanie.

Prílišné zameranie sa na výsledky práce, na úspech, čo patrí do oblasti Slávy, nás môže vyčerpať, ak nerešpektujeme našu pravú Kariéru - poslanie. Môže prísť vyhorenie a stratenie zmyslu života.

Jednostranné zameranie sa na budovanie rodiny a starostlivosť o ňu, môže uberať silu našej tvorivosti. Ak však iba tvoríme, strácame silu a pôdu pod nohami, ktorú nám dáva zdravie, rodina a životná sila.

Ak iba prijímame pomoc do druhých a nedokážeme sami sebe a druhým dať, sme chudobní. Ak však máme príliš veľa čohokoľvek a nedelíme sa o to, nie je dôvod, aby nám bolo pomáhané.