Keď prichádzajú vízie a pocity...

16.07.2018

Stáva sa i to, že k nám prichádzajú z ničoho nič, alebo jednoducho povedané bez zjavnej príčiny príjemné a láskyplné pocity a vnútorné stavy, často spojené s víziami svetla, farieb či symbolov. Bez ohľadu na to, čo sa deje vonku a i keď sa nič zjavne nemení.

Vízie a pocity lásky, pokoja, radosti... prichádzajú možno ako výsledok nášho čistenia, odpustenia, učenia..., ale niekedy jednoducho nevieme, prečo sa deje v nás to, čo sa deje. A to je dobre.

Neanalyzujme, nechcime to pochopiť za každú cenu, nevykladajme si hneď karty a neočakávajme hneď veľké veci, nechcime počuť, že sme už osvietení. Nechajme pocity a vízie plynúť. Majú svoj význam a miesto v našom živote a čas ukáže, prečo tu boli a na čo nás mali pripraviť alebo čoho boli výsledkom.

Nie je nič horšie ako stratiť toto božské spojenie pre pochybnosti a otázky, ktoré máme. Chceme vedieť všetko hneď, málo dôverujeme a málo nasledujeme dušu a srdce. Je veľký dar cítiť zrazu niečo láskyplné, plnosť života, lásku a radosť, neodháňajme to od seba, i keď to nie je viazané na konkrétny jav v našom živote.

Pretože takto vyzerá dokonalosť. Byť v spojení s božskou láskou napriek vonkajším udalostiam.

Najlepšie, čo môžeme v takomto stave urobiť, je v tichom rozjímaní prijať, nadýchnuť sa do tohto nového stavu a ukotviť ho v sebe. Uzemniť ho v sebe. Vytvoriť v sebe priestor a návyk cítiť sa inak a lepšie. Dovoliť si byť iným človekom. Dať možnosť sami sebe cítiť inak a uvoľniť sa do toho bez otázok, prečo sa to deje. Dať miesto láske, keď prišla priamo z božského zdroja.

Možno nás chce pripraviť na nové skúsenosti, možno nás chce pozdvihnúť, je to veľká milosť, ktorú by sme mali s pokorou a v tichosti prijať. Je to ako intímny dotyk od božskej lásky, ktorá sa na nás usmieva a díva sa nám priamo do očí.

Takéto stavy navonok nemusia byť druhými priamo videné či budiť u druhých rozruch, pretože ak ich zvládame, necháme si ich pre seba a vnútorne ich pestujeme. Nie okázalo. Láska nie je výstredná a sebestredná, láska je tichá a pokojná. Láska je taká jednoduchá, že ju práve preto často nechceme vidieť.

"Keď milosť zaklope na tvoje srdce, otvor ho"