Knihy, ľudia a informácie, o ktorých si myslíme, že nám zmenili život

28.07.2019

"Keď je žiak pripravený, prichádza učiteľ" alebo...

je to možno ešte zaujímavejšie. Tento výrok vypovedá o tom, že ak sme pripravení načúvať a prijať nové poznanie do nášho života a rásť, prichádzajú k nám tie správne poznatky z rôznych zdrojov.

Až keď naše podvedomie urobí určitú prácu a zmeny, o ktorých nie vždy vieme, že sa nám dejú na hlbokej podvedomej úrovni, tak až potom môžu prísť možnosti ako toto podvedomé poznanie vstrebať do vedomia.

Takže, ak sme už v podvedomí prešli určitým procesom, zrazu sa nám do cesty postavia tí správni ľudia, učitelia, knihy, informácie... Táto neviditeľná, neuchopiteľná práca podvedomia sa môže diať a ani o tom nevieme. Alebo pracujeme s podvedomím cielene cez rôzne alternatívne techniky, ale i tak veľká časť tejto práce ostáva stále zahalená rúškom tajomstva a tak to i ostane. Nič sa nedá vynútiť logikou.

"Zvnútra Von"

to je princíp, ktorý tu dokonale funguje. Alebo sa tiež hovorí, že aký vnútorný muž/žena (vnútorný obraz muža/ženy v našom podvedomí), taký vonkajší muž/žena - partner/ka. Je veľa príkladov, ktoré potvrdzujú silu podvedomia.

Žiadna kniha, človek či informácia nám nezmení život, pokiaľ nie sú v podvedomí vybudované základy tohto nového poznania. A tieto základy sa v nás budujú všetkými životnými skúsenosťami, i našimi snahami, i našimi chybami. Všetkým, čo sa nám deje. Niekedy to trvá dlho a niekedy nie, ale to si už riadia vyššie duševné sily.

Buďme k sebe láskaví a vedzme, že vždy, keď k nám príde požehnanie v podobe skvelej knihy, človeka či informácie, je to odraz našej predchádzajúcej vnútornej práce. Nestaňme sa závislí na niekom či niečom vonku a neprepadajme slepému obdivu či nasledovaniu. Náš zdroj používa druhých ľudí, veci a informácie, aby nám ukázal, kade vedie naša cesta.

päta, špička, krok sun krok...

foto - instagram @samuelsulc110