Kráska a Zviera - zrkadlenie pravdy

08.01.2019

- rozprávka Kráska a Zviera - jeden z pohľadov psychoanalýzy -

Pre jednoduchú analýzu rozprávky i seba si položme nasledujúce otázky:

Kde berie Kráska istotu, že je krásna?

A kde berie Zviera istotu, že je škaredým zvieraťom?

Azda veria tomu, čo sa o nich hovorí viac ako tomu, čo cítia sami v sebe?

Táto rozprávka nám môže pripomínať i naše bludy ohľadom krásy, ktorým veríme. No predovšetkým bludy o nás samotných, o našej dobrote i temnote.

Rozprávka Kráska a Zviera hovorí o dokonalom splynutí protikladov jin a jang, hovorí o tom, že v tme je záblesk svetla a v svetle je vždy tmavý kút.

Kráska sa díva na Zviera s láskou, pretože v ňom vidí svoje vnútorné zviera a Zviera sa zamiluje do Krásky, pretože v nej vidí svoju vnútornú krásu. Dokonalé zrkadlenie, ktoré dáva priestor ešte väčšej láske a skutočným zázrakom.

Kráska zachráni Zviera tým, že ho prijme a pobozká ho. Prijme svoju temnotu a svoj tieň a tak zachráni seba i Zviera a ich spoločnú budúcnosť.

Niektoré ženy majú majú spasiteľský syndróm a zachraňujú zvieracích mužov zo spárov temnoty. Či už sú to závislosti, kriminál alebo niečo iné. Ale tieto ženy sú viac pyšné ako krásne, pretože oni tých mužov neprijímajú, ale chcú ich zmeniť. A tým nakoniec zahubia seba i toho muža, pretože seba obetujú a jemu nedovolia prevziať zodpovednosť za seba. A títo muži nevidia nakoniec krásu žien, ktoré ich zachraňujú, pretože tieto ženy im vstupujú na ich územie ich vlastnej zodpovednosti a znemožňujú im byť skutočnými mužmi.

Táto rozprávka je symbolickým obrazom alchymistického procesu v každom z nás. V mužoch i v ženách. Táto rozprávka končí prijatím a prijatie je najväčším kúzlom, ktoré všetko mení a odklína naprieč časom a priestorom.

S touto rozprávkou sa spája tarotová karta Sila.