Nájsť si čas na precítenie hlbokej bolesti

16.09.2018

I napriek liečeniu duše, osobnému rastu a mnohým očistným technikám, ktoré nám pomohli zvládnuť ťažkú skúšku nášho života, hlboká bolesť ostáva. Ostáva utíšená na dne našej duše a tíško vzlyká, ale je pokojná a uzmierená. Táto situácia nastáva vtedy, keď sme sa zmierili s našim osudom, ale zároveň sa náš život výrazne nezmenil natoľko, aby sme prepísali starú skúsenosť. Napr. zlý vzťah, z ktorého sme sa dostali, ale zatiaľ sme sami. Avšak v prípade veľkých životných zásahov ako je napr. strata dieťaťa, nenávratná strata zdravia či časti tela a podobne..., ostáva hlboká bolesť v nás. Či chceme alebo nie, stáva sa našou súčasťou.

A i keď začneme žiť znova a radovať sa zo života, neznamená to, že naša hlboká bolesť zmizne. Ona tam ostáva. Nie je dobré ju hrdinsky ignorovať, pretože tak strácame citlivosť voči sebe i voči svojmu životu a začíname žiť polomŕtve životy akoby vo sne. Nie je nič horšie ako byť odrezaní od svojej vnútornej bolesti. V takomto stave vôbec nedokážeme posúdiť, čo je pre nás skutočne dobré a po čom túži naše srdce. Robíme to, čo je vo všeobecnosti dobré, ale nie sme to my. V takomto stave nie je možné nadviazať ani pravé vzťahy s druhými ľuďmi, pretože nosíme masky a sme iba čiastočnými osobnosťami, nie úplným človekom samým za seba.

Je dobré si pravidelne nájsť čas a len tak si sadnúť s našou bolesťou a opäť ju vypočuť. Stačí privrieť oči a precítiť ju, precítiť svoje hĺbky, nadýchnuť sa do nich a nechať ich kričať do nášho vnútra. Opakujem, že táto technika je dobrá už pri viac menej zvládnutých starých bolestiach, ktoré však zanechali svoje stopy. Pri bolestiach, ktoré ešte liečime alebo o nich ani nevieme, sa vyžadujú i iné techniky zvedomovania si a čistenia.

V podstate je dobré si občas urobiť čaj a pozvať k sebe svoju bolesť a tú časť svojho vnútra, ktorá si pamätá... Odmení sa vám za to fyzickým uvoľnením, vnútorným zmierením a novou radosťou zo života a každodenných maličkostí.

Naozaj stačí si urobiť malý obrad a pozvať na čaj o piatej svoju starú dobrú známu. Nikdy neviete, čo nové sa o sebe dozviete a čo nové vám táto stará známa prinesie za dar. Vyskúšajte...