Osobné hranice sú najlepší filter na mužov

02.02.2019

Presne táto veta z jedného zahraničného webinára o vzťahoch ma hlboko zasiahla, pretože presne vystihuje to, čo s čím v hĺbke duše súhlasím a som v súznení. Sledujem zahraničné sebarozvojové webináre kvôli angličtine i kvôli sebarozvoju.  ("Osobné hranice sú najlepší filter na mužov" vyslovil Bryan Reeves v tomto webinári. Tu je link na jeho blog.)

Osobné hranice sú niečo, čo je známkou zrelosti ženy, jej sebaúcty a predovšetkým dôkazom toho, že vie, čo chce a čo nechce. Takáto žena nebude priťahovať všetkých mužov, ale o to predsa nejde. Vždy ide iba o toho pravého. Iba ženy, ktoré sú vo vnútri nezrelé a zranené malé dievčatká túžia po širokej pozornosti a obdive mužov a okolia. Tu sa však bavíme o zrelej žene, ktorá je pripravená vstúpiť do dlhodobého a citovo hlbokého vzťahu. Takejto žene nejde o zástupy mužov, ale o toho muža, ktorý nesie v sebe i vo svojom živote hodnoty, na ktorých jej záleží a ktoré ona sama ctí.

Žena s osobnými hranica je magnetom na tie správne vzťahy a citové väzby. Pochopiteľne, čím sú hranice takejto ženy silnejšie, tým je filter užší a prichádza menej ľudí. Ale potom to skutočne stojí za to. Vzdávať sa svojich hodnôt a zľavovať z potrieb duše, sa nevypláca. Žena so skutočnou sebaúctou nikdy nezradí svoje hodnoty len preto, že okolie s ňou nesúhlasí. Alebo preto, že sa bojí samoty. Vie, že ten čas osamote má svoj význam a učí ju byť ženou, akou chce byť, aby mohla stretnúť muža, po akom túži z hĺbky duše. Zvyčajne je to dlhá cesta a vyžaduje našu celkovú premenu, kým stretneme toho pravého, ale trpezlivosť ruže prináša.