Perihélium Zeme 2019

28.12.2018

Perihélium Zeme 3. januára 2019 - štvrtok o 22:46

Perihélium - príslnie Zeme je okamih, kedy je Zem v rámci svojho ročného obehu okolo Slnka najbližšie ku Slnku. Tento okamih nastáva vždy okolo 3. januára. Opačný jav sa nazýva afélium - odslnie Zeme, kedy je Zem v rámci svojho ročného obehu okolo Slnka najďalej od Slnka. Tento okamih nastáva vždy okolo 4. júla.

Aký je význam perihélia Zeme?

Je to deň, kedy sa môžeme napojiť na svoju životnú silu a zámery našej duše, pretože príslnie vždy znamená spojenie pozemského života so slnečnou silou, ktorá pozemský život živí svojim teplom a svetlom. Podobne významný deň sú naše narodeniny.

Hlavná téma tohoročného perihélia Zeme a jeho odkaz pre rok 2019

Prebudenie novej vášnivej túžby a vedomia, že náš život je nutné zasvätiť skutočným hodnotám. Mnohí budú počas nasledujúceho roka vedení k tomu, aby sa oddali svojej skutočnej vášni duše. Môžu prísť náhle prebudenia a zapálenie mnohých iskier v mnohých ľuďoch. Sú to veľké výzvy duše a môžu veľa zmeniť.

Viac o Slnku...

Slnko je naša hviezda a nádej pre život, i keď Slnko často ako hviezdu nevnímame, pretože je k nám veľmi blízko, aby sme ju mohli uvidieť z širšej perspektívy vesmíru. So Slnkom sa spájajú mužské božstvá, koncept ega či kráľa, ale to je veľmi obmedzený pohľad na našu hviezdu. Slnečné božstvá môžu byť i ženské ako to je vidieť u japonskej bohyni Slnka, Amaterasu, o ktorej som už viackrát písala Slnečná sila v nás a archetyp bohyne Amaterasu

Slnko je naša hviezda, ktorá si zasluhuje oveľa viac pozornosti ako jej zvyčajne prikladáme. Symbol Slnka všetci poznáme, ale patrí mu i symbol hviezdy, ktorou je a môžeme tento symbol používať i ako slnečný. Ide o rozšírenie nášho vnímania. Slnko vnímame ako žeravý guľu s lúčmi, ale z pohľadu vzdialeného vesmíru je to hviezda ako tie, ktoré vídavame na nočnej oblohe.

Ako osláviť perihélium/príslnie Zeme?

Vždy je to o vzťahu, aký máme k Slnku a ku slnečnej sile. Je to oslava slnečného daru v našom živote a sily života pre celý nasledujúci rok.

  • môžeme si vyložiť karty na to, ako by sme mali využiť svoju životnú silu v danom roku
  • môžeme pracovať s prvou čakrou a jej témami, pretože perihélium by sme mohli nazvať i dňom prvej čakry
  • môžeme zvoliť meditáciu, rozjímanie, naladenia sa na blízkosť tejto hviezdy a prijať osobné posolstvo pre nás
  • môžeme robiť čokoľvek, čo cítime ako dôležité v našom vzťahu ku Slnku a k jeho silám