Poznámky z webinára o Orgazmickom zhmotňovaní si želaní

11.02.2018

Dnes ráno som sa zúčastnila medzinárodného webinára, ktorý bol live a zdarma. Zaujali ma niektoré myšlienky a Aha momenty a tak som sa rozhodla si ich prehľadne spísať. Možno budú užitočné i pre vás.

Poznámky:

Úloha - napíšte si želanú sumu peňazí, ktorú chcete zarábať ...

Otázka - Z čoho mám strach, ak by sa to uskutočnilo? Čo sú moje vnútorné bloky?

Úloha - napíšte si max. najväčšiu sumu peňazí - plat, ktorý si dokážete predstaviť bez toho, aby ste vnútorne cítili odpor a táto predstava vo vás nevyvoláva blok, je na hranici príjemnosti/nepríjemnosti, predstaviteľnosti/nepredstaviteľnosti, uveriteľnosti/rozpakov

Otázka - Z čoho mám strach, ak by sa to uskutočnilo?

Čo negatívne by mi priniesla pozitívna zmena??? Aký strach ma blokuje v splnení želania?

Hanba blokuje životnú energiu

Komfortná zóna - je zóna, v ktorej žijeme a pripadá nám často ako začarovaný kruh a beznádejne čakáme na zázraky.

Nekomfortná zóna - je kruh vedľa nás, ktorý nevidíme alebo si ho nevšímame, nechceme ho vidieť, bojíme sa ho..., ale je to kruh - zóna, kde sa dejú zázraky!

Vesmír miluje naše jasné zámery a rozhodnosť

Otázka - blokujem si splnenie želania zo strachu, čo by som stratila? A čo by to bolo?

Ak chcem žiť v prúde života, musím vedieť, po čom naozaj túžim

Sila vôle smeruje tok mojej životnej sily

Orgazmus a sebapotešenie je náš prejav tvorivej sily, z ktorej sme sa zrodili a je to najväčšia sila vo vesmíre.

Otázka - Ako som na tom s prvou a druhou čakrou? S čakrou tvorivej sily, sexuality a zhmotňovania? Tieto čakry sú sídlom sily zhmotňovania želaní.

Orgazmické zhmotňovanie v krokoch

1. Budovanie sily zhmotňovania

  • každodenné rituály a cvičenia
  • budovanie sexuálnej sily cez robenie vecí, ktoré mi prinášajú radosť a naplnenie, sú mojou vášňou a skutočnou záľubou
  • rozvíjanie vedomej sexuality a sebapotešenia cez starostlivosť o telo a plné vedomie prítomnosti v tele a podpora dlhého a odoznievajúceho orgazmu, ktoré nás uvoľní a zrelaxuje

2. Praktikovanie

  • venuj svoju sexuálnu silu pri sebapotešení svojim želaniam, ktoré chceš zhmotniť
  • manifestačná mapa - nakresli si cestu k svojmu pokladu
  • vytvor miesto - priestor pre to, čo má prísť

3. Bytie v orgazmickom stave

  • zameraj sa na pocity a srdce, zotrvávaj vnútorne v tých správnych pocitoch
  • nasleduj intuitívne volania ku konkrétnym krokom
  • nekontroluj, púšťaj a dôveruj vesmíru, že všetko príde v správny čas