Prebudená faraonka

16.11.2017

Tento príbeh ku mne prišiel ako inšpiratívne vnuknutie. Na konci príbehu je uvedená vizualizácia - meditácia pre poznanie cesty svojej duše, ktorú je možné vykonať po prečítaní príbehu, pretože jeho dej je zároveň dejom vizualizácie.


V hĺbke Zemi sa nachádzajú zlaté pyramídy, ktoré slúžia ako úložiská duší, ktoré sú späté s dôležitými úlohami na planéte Zem. Sú to duše faraoniek (i faraonov), ktoré sa ukrývajú v tejto hĺbke a čakajú na prebudenie. Veľký hlas stráži duše faraoniek a sprevádza ich prebudením.

Prebudenie faraonky

Cítim, že ležím na bielom kamennom podstavci a je mi príjemne teplo. Otváram oči a vidím zlaté svetlo a miestnosť v tvare pyramídy, ktorá je celá zo zlatého kameňa. Na stenách sú vyryté znaky, ktorým nerozumiem, ale cítim ako sa ma dotýkajú kdesi hlboko v mojom tele. Veľký hlas ma prívetivo víta a ja si sadám uprostred tejto čarovnej pyramídy, ktorá ma zalieva svetlom, teplom a láskou zo svojho vrcholu. Som pokojná a viem, že môžem dôverovať tomuto múdremu ženskému hlasu, ktorý je plný lásky, ale rovnako vzbudzuje veľkú úctu.

"Si faraonka", počujem veľký hlas. "Je načase, aby si prebudila svoje životy".

Postavím sa a kráčam ku jednej zo stien pyramídy a dívam sa na znaky, ktoré ma akoby šepotom privolávajú. Zdá sa mi, že z nich svieti jemne modrá farba. Ale iba z troch znakov, ktoré predstavujú jednu dôležitú správu. Začínam chápať, že sú zápisom môjho života na Zemi. Jedného z mojich životom na Zemi. Obraciam sa a dookola obchádzam zrakom celú pyramídu, ktorá je posiata mnohými a mnohými takýmito znakmi a symbolickými vetami, ktoré predstavujú ľudské životy. Moje životy. Som unesená. Tak veľká som a tak veľká je moja úloha? Vraciam pozornosť k znakom, ktoré si ma privolali ako prvé.

"Toto je život, v ktorom si nadobudla múdrosť a rozvinula lásku, ktorá ťa tu v pyramíde prebudila ako faraonku", vraví veľký hlas a pokračuje, "Jeden ľudský život dokáže zázraky, ale iba Ty - Faraonka - prebudené vyššie Ja, môžeš urobiť potrebné zmeny, ktoré prinesú milosť všetkým tvojim životom a celku ako takému. Teraz si pripravená tvoriť a meniť svoje životy a svoje nižšie Ja na Zemi. Všetky životy od prvých až po tie posledné, ktoré tu na Zemi máš zapísané."

Užasla som a naraz som všetko pochopila - prebudila som sa. Som prebudená a vládnem všetkým svojim ja na Zemi a vládnem celému posolstvu svojej Duše, ktoré je zakorenené v Zemi a mení jej kryštalickú mriežku, energetickú štruktúru a osud, ktorý táto planéta má. Zhlboka a predsa vzrušene dýcham a dívam sa so súcitom na všetky tie príbehy mojich nižších ja, ktoré som prežila a ktoré sú mojou súčasťou.

"Nezabúdaj, že i keď ťa jeden život na Zemi prebudil, že sa viac o životy svojich nižších ja, ktoré budú po tomto prebudení nasledovať, nemusíš starať. Práve naopak. Teraz musíš chrániť svoje rozvinuté ľudské ja v jeho ďalších životoch, aby sa ukotvilo do svojich skutočných darov a aby odolalo zvodom a skúškam lživých právd. To, že si prebudená faraonka, znamená, že môžeš pôsobiť ako vibračný kryštál cez túto pyramídu. Si srdcom tejto pyramídy. Môžeš posielať sny, vízie, vnuknutia i liečivú silu či zázraky svojim nižším ja na Zemi a pomáhať im udržať vibráciu, ktorá zároveň umožňuje i tvoj život. Ak by nastalo veľké zlyhanie týchto už vyspelejších nižších ja na Zemi, mohlo by sa stať, že pyramída by sa zrútila a zničila by ťa. Bol by to koniec tvojej misie na Zemi a nemohla by si dokončiť to, prečo si bola zvolená a prečo si sem prišla."

Pozorne som počúvala a cítili obrovskú zodpovednosť i radosť. Pocit bázne i pocit šťastia. Udržiavať rovnováhu v spleti svojich životom na Zemi a milovať ich všetky so súcitom. Byť stále v naladení lásky a pravdy. Premkol ma pokoj a mier, ktorý som tak únavne hľadala vo svojich pozemských životoch. Opäť som si ľahla na kamenný podstavec a zavrela som oči. Nechala som sa obmývať zlatistým svetlom lásky, ktoré prichádzalo zo samotného zdroja lásky, zo srdca vesmíru. Toľko lásky musím odovzdať svojim životom, tak silnou riekou lásky musím byť, aby som naplnila poslanie faraonky. Prebudenej faraonky, pretože už ňou som.


Vizualizácia/Meditácia k príbehu

Po prečítaní príbehu môžeme s príbehom pracovať ako s liečivou a poznavajúcou vizualizáciou. Nájdeme si čas a necháme sa v predstavách zaniesť do podzemnej pyramídy, kde sídli naše vyššie Ja. Moment, kedy sa dívame na hieroglyfy, ktoré nás tajomne priťahujú a čítame svoj pozemský život, je kľúčovým bodom tejto vizualizácie. Tu môžu prichádzať reálne vízie toho, kde sme, kto sme, kam smerujeme, čo je našou úlohou alebo i informácie z minulých životov a možno i z budúcich. Stávame sa tak tvorcami svojich životov a do istej miery môžeme naozaj zahliadnuť to veľké svetlo, ktorým sme. Dušu spodobnenú ako faraonku, ale stále ženu z mäsa a kostí, no s plne otvoreným vedomím i srdcom.