Reumatoidná Artritída - jedna z príčin

28.12.2018

Jedna z psychosomatických príčin ženskej reumatoidnej artritídy

Dodnes nie je známa príčina tohto autoimúnneho ochorenia, ktoré postihuje najmä ženy. V rámci psychosomatiky sú známe príčiny ako kritika od autorít, pocit prenasledovania a týrania. Zatiaľ sa pri liečbe artritídy najviac osvedčila zmena stravovania.

Reumatoidná artritída je príbeh ženy, ktorá nie je schopná ustáť ťažkosti, ktoré sa na ňu valia a na ktoré je sama, ale okolie to úplne ignoruje alebo dokonca popiera jej ťažkosti. Ona v snahe ich vyriešiť a vo viere, že to musí dokázať, začne útočiť sama na seba a byť k sebe tvrdá, aby to zvládla, pretože verí, že to je jediný spôsob ako to zvládnuť a prežiť. Nevidí, že sú i iné spôsoby ako k sebe pristupovať a že to, čo sa deje vonku v jej živote, sa nemusí diať i v jej tele. Má sa prestať snažiť meniť vonkajšie okolnosti a prestať veriť, že ju determinujú.

Vidím za tým i túto psychosomatickú príčinu, ktorú bližšie rozviniem

 • Pocit, že je toho na mňa tak veľa, že to nezvládnem a nie som schopná to zmeniť svojimi vlastnými silami
 • Ťažkosti na mňa útočia a nedokážem sa brániť ako žena a ak sa bránim tvrdosťou - odolávaním - bojom ako muž, o to skôr dochádza k celkovému zrúteniu zdravia
 • Pocit, že je na mňa neustále vyvíjaný násilný tlak v podobe kritiky alebo požiadaviek, s ktorými nie som v súlade a mám pocit, že ak ich nesplním, zrúti sa celý môj svet, možno i zomriem.
 • Pocit neustáleho útoku zo strany druhých, ktorí ignorujú moje skutočné pocity a potreby
 • Bezmocný pocit, že nedokážem to niečo... zmeniť

Prečo trpia reumatoidnou artritídou najmä ženy?

 • Žena je v podstate jinová, ale spoločnosť jej nedovoľujem byť takou, akou naozaj je. Jinovosť ženy je prijímaná iba tak ako to vyhovuje spoločnosti a nedovoľuje sa žene prejaviť v jej skutočnej jinovej sile.
 • Žena sa pri všetkých životných ťažkostiach dokáže regenerovať a znovu sa postaviť na nohy a získať opätovne zdravie, iba ak aktivuje svoju ženskú silu. No spoločnosť prejavy ženskej sily zosmiešňuje a podceňuje. Žena sa tak stáva k sebe príliš tvrdou, necitlivou, zameranou na výkon a výsledky, ciele a na to, čo bude. Namiesto toho, aby rozvíjala jemnosť, mäkkosť a lásku, ktorá jej pomôže prežiť všetky životné ťažkosti. Žena sa podvedome často bráni byť skutočne ženskou a mäkkou, pretože by to znamenala stratenie spoločenského statusu a sily vplyvu v spoločnosti. Avšak tento pomyselný status je postavený na obdive hodnôt ako súťaženie, výnimočnosť a tým pádom nadradenosť nad ostatnými. V minulosti to mohli byť iné očakávania od ženy, ale podstata je stále tá istá. Žena nespĺňa normy spoločnosti a ako žena sa nedokáže brániť tými istými zbraňami ako muži a preto si myslí, že prehráva. Ale práve táto prehra vedie ku skutočnej výhre, ak je žena dosť úprimná sama k sebe a naučí sa vnímať, kým naozaj je. A potom prestane bojovať s veternými mlynmi a prestane veriť tomu, že druhí určujú to, kým je ona. Až žena následne nájde cestu k najdôležitejšiemu vzťahu v jej živote a nie je to vzťah sama k sebe, ale vzťah k božskej podstate, z ktorej žena pochádza, nájde dosť lásky a sily vyliečiť sa po všetkých stránkach.

Čo sa deje pri reumatoidnej artritíde?

Bunky kĺbov, ktoré majú chrániť kĺby pred cudzími škodcami, začnú napadať vlastné tkanivo, teda kĺbové púzdro a chrupavku. Zároveň vysielajú správy do organizmu, aby privolali imunitné bunky, ktoré prídu a napadnú tkanivo. Vlastné tkanivo organizmu a spôsobia zápal a postupne sa môžu prebojovať až do vnútra kosti. Tento princíp je pri všetkých autoimúnnych ochoreniach. Telo zabíja samé seba, pretože nerozoznáva samo seba. Nepozná samo seba.

Čomu sa to podobá?

 • Vlastnej sebadeštrukcii
 • Chýba sebapoznanie na hlbokej úrovni
 • Neochote si pripustiť, že si môžem pomôcť, i keď zatiaľ neviem ako
 • Nevidím svoju silu a tak ma drtí sila druhých a je iba na mne, aby som objavila svoju silu, ale pozor! - naša vlastná sila nikdy nie je to, za čo sa v spoločnosti sila považuje. Je iba na nás, aby sme dozreli a pochopili, že neustálou snahou získať si priazeň a súhlas druhých je cesta do bezmocnosti.

Reumatoidná artritída v útlom detstve môže byť spôsobená podobnými situáciami ako som opísala vyššie, ale môže to byť prenesené počas tehotenstva z matky na plod, môže to byť trauma pri pôrode... alebo dokonca karmické záležitosti z minulých životov alebo dedičstvo predkov, ktoré sa duša rozhodla prevziať a vyliečiť za celý rod.

Reumatoidná artritída a tanec života

Filozofia skutočného tanca vychádza z plynutia, nasledovania svojej životnej sily harmonickým spôsobom, ladným spôsobom, ktorý je v súlade s rytmami života a potrebami tela. Ženský tanec dokáže byť mäkký a silný zároveň. Vyhráva bez boja. Sem patria mnohé etnické tance a prirodzené rytmy ženy. No, balet je veľmi náročný a tvrdý tanec, i keď to tak na prvý pohľad vôbec nevyzerá. Ten "krásny" balet deformuje kosti nôh pre želané výsledky. V negatívnom svetle môže predstavovať podobný postoj, aký si budujú ženy s reumatoidnou artritídou. Pevnosť, výdrž a prekračovanie vlastných hraníc.

Ďalšie postrehy, ktoré ku mne neskôr prišli...

Príčina - Neviem sa pohnúť dopredu, napriek tomu všetkému, čo robím, čo skúšam a ako sa snažím. A tu je pes zakopaný. Tá snaha u ženy sa hýbať dopredu je vždy kontraproduktívna, pretože vychádza z mužského princípu. Je to snaha pod vplyvom hnevu a tlaku meniť veci a to nasilu a podľa seba. Je to snaha vplývať na vonkajšie udalosti vonkajšou silou. Ženská sila je však vnútorná a súvisí s bytím a vnútornou vibráciou bytia. Tu je jediná cesta ako veci zmeniť a pochopiť. Chce to však i vzdanie sa osobnej dôležitosti, že ja to všetko zmením a týmto spôsobom a konaním. Zmeniť to môže žena iba tým, aká je vo svojom vnútri. A až toto pochopenie ju oslobodí od bolesti.

ďalej odporúčam túto knihu na rozšírenie si obzorov ako pomôcť telu a objaviť skryté príčiny bolestí kĺbov v tele

Liečba bórom - Bór je prvok, ktorý dokáže liečiť zápaly tým, že hubí rôzne plesne, baktérie a mikroorganizmy i vo veľmi hlbokých štruktúrach tela. Pri liečbe reumatoidnej artritídy sa ukázal ako zázračný liek. Viac sa dočítate napr. tu https://www.mirapa.cz/bor-jednoduche-reseni-atritidy-a-osteoporozy/