Skutočný úspech nie je závislý na vonkajšej mienke

23.09.2018

To, čo považujeme za úspech či neúspech o nás veľa vypovedá. Mať svetský úspech nie je nič zlé, ak je v súlade s našimi vnútornými hodnotami a ak kvôli nemu nestrácame svoju pravú podstatu.

Úspech a dosiahnuť niečo!!! sú tak často používané slová, že to vnímam ako chorobu našej doby. Pritom by sa to mohlo jasne preložiť, čo sa pod tým "úspechom" a dosahovaním niečoho vlastne naozaj myslí. Sú to tieto tri inak nevinné slová, avšak v našej dobe sú veľmi zneužité:

  • peniaze - mať všetko - lebo som prázdnym
  • moc - ovládať ľudí - lebo som slabým
  • sláva - byť obdivovaným - lebo si neverím

Čo je skutočný úspech?

Byť sloboným človekom, ktorý nemá strach. Uff, to znie ako celoživotná výzva...

Skutočný úspech naozaj nie je závislý na vonkajšej mienke, pretože zrelý človek si vie sám definovať, čo pre neho znamená úspech. A pre každého to bude niečo iné a vždy sa to bude odvíjať od našich vnútorných hodnôt. Preto je zbytočné porovnávať a súdiť, pretože úspešný či neúspešný človek má veľa podôb. Dokonca dvaja ľudia v rovnakej životnej situácii môžu byť jeden úspešným a druhý neúspešným.

I samotná duša a vyššia múdrosť má k tomu čo povedať. Niekedy si myslíme, že sme úspešní a pritom božské zámery už pripravujú osudovú zmenu, aby sme sa vydali na správnu cestu. Alebo naopak, máme problémov vyše hlavy a nebesá nám tlieskajú ako krásne napredujeme a meníme sa pod ťarchou starostí. No duševne rásť sa dá i v pohode a  duševne upadať i v nepohode. Vždy sme skúšaní tak ako práve potrebujeme.

- V niečom sú úspešní ľudia rovnakí -

spokojnosť a zmierenie so sebou a s okolnosťami svojho života

Ak sa považujeme za neúspešných, pretože nie sme obľúbení či pracovne "hore" alebo nedosahujeme také výsledky našej tvorivej činnosti ako iní, akosi zabúdame na to, kým sme a prečo sme tu. Takto sa totiž iba vzďaľujeme nášmu pravému poslaniu, ktoré je treba žiť tu a teraz a ktoré je možné žiť za každých okolností, pretože v prvom rade vychádza z nášho vnútorného naladenia, z našich hodnôt a z nášho vyžarovania.

ako dosiahnuť úspech
ako dosiahnuť úspech

Iba naozaj slobodný a zrelý človek je schopný si sám definovať, čo pre neho znamená úspech a držať sa svojho presvedčenia, napriek snahe spoločnosti ho presvedčiť, že byť úspešným znamená byť takým či onakým. Nenechajme si implementovať žiadne názory, ktoré nie sú v súlade s našimi vnútornými hodnotami.

Pre mňa osobne je úspechom i to ako som sa za posledné roky zmenila, ale najmä to ako som dokázala stáť si sama za sebou, i keď tam nebol nikto, kto by sa za mňa postavil. Nezradila som samu seba a nezradila som svoju sebaúctu, pretože som vedela, že by som tým stratila samu seba. Najmä svoju dušu a tá je pre mňa najcennejšia. Načo nám je všetko zlato a potlesk sveta, ak necítime sami seba a nevieme, kým sme???