Srdce je vzácny portál

19.02.2018

Na základe nedávnych malých náhod, informácií i zmiešaných snov, ku mne prišiel silný pocit a pochopenie ohľadom nášho srdca. Srdce je ten portál, tá cesta a to, o čo sa tu hraje. - Hraje - v zmysle bojuje a čo sa snaží získať "zlá strana" na svoju stranu. Veľmi zjednodušene povedané.

Cez energie srdca, ktoré odovzdávame (ľuďom, cudzím názorom, náboženstvám, veciam a i...), sa stávame otrokmi reality, ktorú síce nechceme žiť, ale neveríme, že je iná a hlavne nevieme ako tvoriť tú inú realitu. Realitu srdca - lásky.

Sila myslenia je nepopierateľná, ale ak sa nespojí so srdcom, ostáva iba pri predstavách. I to je jeden z dôvodov, prečo nefunguje pozitívne myslenie.

Ako ľudské bytosti sme veľmi vzácnym zdrojom čistej sily. Energie, ktorú sami produkujeme zo seba. A prechádzame najväčšou skúškou tým, že sa učíme navracať do slobodného využívania svojej sily. Najprv tým, že ovládneme svoje myšlienky, názory a začneme samostatne myslieť a potom je na rade srdce, ktoré je často zavreté a zovreté v starých bolestiach a zraneniach.

Bez srdca to však nejde. Bez srdca nemáme silu, bez sily srdca sa rýchlo vyčerpáme. Zabúdame, že naša sila vychádza z náš, z našich portálov energie, ktorým máme oveľa viac ako si myslíme a že mi ju sami tvoríme. Zo seba, pre seba, pre iných.

Toto uvedomenie je veľmi oslobodzujúce, zároveň desivé zodpovednosťou a nebezpečné nesprávnym pochopením toho, čo znamená tvoriť si svoj svet a byť slobodným. Ale to je náš údel, nachádzať cestu k sebe, ku novému svetu a neustále vstávať a robiť veci inak, v súlade s láskou.

"Srdce je portál, ktorý nás môže preniesť do inej reality a dimenzie"

Doslova a naozaj

Ak...

Ak už máme ako tak zvládnutú myseľ a ak máme do istej miery vyliečené naše citové zranenia. A ak sme ochotní tvoriť zo srdca vibráciu, ktorá všetko okolo nás mení a pretvára na nový svet. A najmä ak sme ochotní pripustiť, že tá sila tvorenia sa tvorí v nás. My sme si sami sebe generátorom tej najväčšej energie, čistej sily, o ktorú sa mnohí nevedomí tak usilujú a chcú ju získať pre seba.

Ak sme ochotní milovať a produkovať lásku, lebo už inak nemôžeme. Vieme, že musíme začať od seba.