Sviatok žatvy - dožinky - lughnasadh 7. august 2018

04.08.2018

Slávenie leta - stred astronomického leta nastane tento rok 7. augusta poobede, kedy Slnko vstúpi do 15°Leva. Tento sviatok sa slávi zvyčajne 1. augusta, ale podľa prírodných cyklov, nastane práve 7. 8. 2018 v utorok ...

Vplyv energií sviatkov je možné cítiť i dva týždne pred sviatkom, najčastejšie 10 dní pred a 10 dní po sviatku.

Aké témy nesie tento sviatok?

Tento čas je časom veľkej oslavy životnej hojnosti a darov, ktoré sú nám dané a daru života, ktorým sme. Výživa a sila tepla k nám prúdia z prírody a my môžeme prežívať svoje skutočné potreby a prirodzenosť a pochopiť, že iba v jednoduchom živote je miesto pre skutočnú hojnosť a lásku. Sila túžob, ktoré máme je v poriadku, ak túžby vychádzajú zo srdca, vtedy sú pre nás cestou ku skutočnej životnej hojnosti.

o ostatných sviatkoch slnečného roka tu

Podľa môjho vnímania kolobehu živlov je v tomto čase živel vody v rámci cyklu roka na vrchole. Viac o ostatných živloch a sviatkoch roka tu

Asteroid Pallas Athéna, Merkúr a sviatok žatvy 2018

Tento rok bude toto obdobie ovplyvnené Merkúrom a asteroidom Pallas Athéna, čo môže priniesť tému vonkajšieho vyjadrenia sa, ale najmä hlbokého bytostného spojenia sa s našou vnútornou vodkyňou a vodcovskou ženskou silou, ktorá pramení z priameho spojenia sa s božským zdrojom a s našim srdcom a hlasom pravdy v nás.

Čo je dôležité vyjadriť navonok a už viac neskrývať?

Čo chce cez nás prehovoriť a byť počuté?

Aké sú naše vnútorné hlasy, city a pocity, ktoré sa v tomto čase prebúdzajú?

Vždy sa v tomto období roka naladím na ženské jinové vodné plynutie a dovolím si byť ako voda.

Tento sviatok - obdobie roka mám asi i najradšej. Cítim plnosť vody okolo i v sebe, cítim šťavnatosť plodov a akési vnútorne uspokojenie s tým, ako to je. Aký stav vecí je, v tomto okamihu, pretože toto obdobie vždy naladí moje jemné vnímanie a vlnenie sa pokojne životom ako voda. Už dvakrát som tento sviatok slávila pri vode. Raz pri Dunaji, raz pri jazierku s kačičkami. Vždy ma to v tomto období láka ku vode a ku spojeniu sa s týmto živlom. Už sa teším na tohtoročné slávenie leta, i keď zatiaľ neviem, kam ma privolá a aké bude.