Úloha posvätnej kňažky

28.04.2018

"Byť pevným pilierom hodnôt"

Hlavnou úlohou posvätnej kňažky Veľkej Bohyne je stelesňovať určitú večnú hodnotu. Byť svetlom tejto hodnoty a vnášať ju nielen do svojho života, ale i svojim vyžarovaním ju šíriť po svete a celým svojim žitím ju ukotvovať do pozemskej ľudskej energetickej mriežky.

Táto hodnota sa prejaví v úlohe, ktorú kňažka pre tento ľudský život má a daná hodnota môže byť silou ako je múdrosť, odvaha, pravda, súcit, neha, jemnosť, vášeň, tvorivosť, cudnosť a iné... a s tým spojené určité kroky, činnosti, úlohy, zručnosti, ktoré pomôžu posvätnej kňažke túto hodnotu ukotviť do pozemského bytia ako umenie, liečenie, učenie, starostlivosť, remeslá a mnohé iné...

Jej úloha je skrytá a vie ju iba ona sama, cíti ju vo svojom srdci, hlboko vo svojom tele a kostiach, ale zároveň je to hlas večnej duše, ktorá vie, aký má plán tu na Zemi. Túto úlohu si posvätná kňažka uvedomuje postupne, cíti ju od narodenia, ale až plné zvedomenie prináša veľké zasvätenie a premenu celej jej bytosti i jej života.

Druhí nemusia vidieť, vnímať ani chápať, kto je kňažka a čím všetkým je, dôležité je jej vibračné pôsobenie. Každý ju i tak vníma inak, pretože každá posvätná kňažka nesie plnosť a celistvosť určitej hodnoty a druhí to len ťažko dokážu vidieť z nadhľadu. Iba ak by boli sami zasvätencami určitého podobného poslania. Kňažka môže v druhých vyvolávať rôzne pocity a správanie, pretože kňažka často druhým zrkadlí to, čo nemajú v danej téme, ktorú kňažka nesie, spracované. Nevyhnutnou súčasťou vývoja kňažky je jej práca s egom, odpútanie sa od brania si vecí osobne a s pýchou a falošnými presvedčeniami. Kňažka nie je stredom vesmíru okolo ktorého sa všetko točí, i keď sa v jej blízkosti točí veľa rôznych nespracovaných energií druhých ľudí, ktorí nezvládajú jej prítomnosť. A i stým sa musí posvätná kňažka naučiť pracovať. S osobnými hranicami, s očistnými technikami a s odpustením a súcitom.

Každý máme poslanie a úlohu vo svojom živote, ale posvätné kňažky majú prinášať silu hodnoty, ktorá je väčšia ako ony samotné a preto nie je cesta posvätnej kňažky na začiatku jednoduchá, nikdy nie je priama a bez zákrut a základom je pokora voči životu a kňažka musí pochopiť, že ak má naozaj splniť svoju úlohu, musí ustáť túto hodnotu v turbulenciách života, až potom ju môže predávať druhým a stále to neznamená, že neprídu nečakané zmeny. Ustáť to s láskou a ostať pritom ženou a byť ako pevný pilier večných hodnôt, to je úloha posvätnej kňažky.

"Posvätná kňažka sa nestáva posvätnou kňažkou pretože chce, ale pretože sa rozpomína na svoju úlohu a ctí volanie svojej Duše, i keď vie, že jej to prinesie všetko, nielen to sladké poznanie, ale i to trpké."