Základná Energia roku 2019 - po zimnom slnovrate

21.12.2018

Rok 2019 bude prebiehať ešte rýchlejšie ako predchádzajúce roky, ale nebude to tým, že by sa čas zrýchľoval, čas je stále rovnaký, ale bude to tým, že sa bude diať veľa vecí a to rad za radom. Bez prestávky. Už od začiatku roka. Už po zimnom slnovrate budeme vyzývaní sa ladiť iba do prítomnosti. Nemyslieť ani dozadu ani dopredu, ale plne využívať silu prítomnosti.

Kto dokáže svoju pozornosť plne venovať tomu, čo sa práve v jeho životnom okamihu počas dňa deje, ten ma vyhraté. Áno, pôjde to až tak ďaleko, že na každom dni bude záležať akoby každý deň bol veľká križovatka života a každý premárnený deň akoby bol veľkou životnou a nenávratnou stratou.

Pritom nejde o to, byť príliš aktívny, byť príliš hŕ, byť príliš extrovert. Ide iba o to, kam zameriavame našu pozornosť a či dokážeme z maličkostí každého dňa vyťažiť maximum pre naše vyššie ciele. A i keď to môže navonok niekedy vyzerať, že sa nič až také nedeje, deje sa, ak sme zapálení pre prítomnosť a jej možnosti. I keby to malo znamenať akúkoľvek jednoduchú činnosť, ak to bude tá najlepšie vec, ktorú môžeme v danej chvíli robiť, máme vyhraté. Žiť v prítomnosti pritom niekedy môže znamenať i to, že liečime v plnej pozornosti naše zranenia a skutky minulosti, ktoré sa nám odkrývajú tu a teraz. Ak si ich nesieme v sebe, sú tu prítomné a je dobré sa im konečne a poriadne venovať. I to je život v plnej prítomnosti.

Pre druhých môže byť naše správanie veľmi nepochopiteľné a hlavne neuchopiteľné, ale už nie je čas strácať čas a energiu tým, že sa budeme snažiť vysvetliť niečo niekomu, čo nie je možné vysvetliť.

Akoby sa celý vesmír zlial do prítomného okamihu každého dňa. O tom bude budúci rok a budeme každý deň robiť závažné rozhodnutie a jeho dôsledky jasne pocítime v budúcnosti. A pritom to budú na prvý pohľad bežné rozhodnutia, pre niekoho malicherné, ale predsa bude na nich viac záležať ako po minulé roky. Čas nebude čakať, ale pôjde ďalej a druhé šance už tak ľahko neprídu. Aké budú naše rozhodnutia, taký bude náš život.

Ku tomuto článku som zvolila obrázok slimáčika. A pýtate sa prečo vlastne, keď píšem o rýchlom roku? No, pretože slimáčik si svoju prítomnosť nesie v špirále večnosti, ktorá je jeho domovom. I keď je slimáčik pomalý, vždy je tam, kde má byť a vychutnáva to, čo je. Slimáčik je veľký guru pre tento rok 2019!