Ženské vlasy a slovanská láska

09.06.2020

Slovania a vlasy je téma, o ktorej sa dá písať veľa a najmä o kráse a čarovnej sile vlasov slovanských žien.

Naše predkyne vedeli pracovať so silami ženského tela a vedeli, že i vlasy majú obrovskú silu, ktorú je možné využiť na liečenie, ochranu a zdravie rodu. Ženské vlasy, čím sú dlhšie tým sú silnejšie a majú väčšiu moc. Predstavujú antény, ktoré zachytávajú vesmírne sily, ktoré sú cez vlasy sťahované sem na zem i v podobe ženskej intuície a životnej sily. Takéto ženské vlasy chránia celú rodinu.

Rozpustené vlasy zbierajú blahodárne sily z okolia a uviazané vlasy do vrkoča či skryté pod šatkou chránia ženy pred zlým vplyvom a zlými silami. Vždy záleží, v akom prostredí sa žena nachádza.

"Vo vzťahu, v ktorom muž pravidelne češe vlasy svojej žene, vládne láska a mier"

Naší dávni predkovia odporúčali, aby muž svojej ženy prečesal vlasy každý deň. Najlepšie ráno i večer. Ráno, aby boli podporené a pripravené pre to, čo sa bude cez deň diať a večer, aby sa z nich sňali všetky rušivé myšlienky a sily nazbierané počas dňa. Najmä večer, má jemné prečesanie ženiných vlasov mužom veľký ochranný význam.

Na česanie sa odporúča iba prírodný hrebeň, napríklad drevený, ktorý patrí do rúk iba manželom a nikto iný by sa ho nemal dotýkať alebo ho používať. Takýto hrebeň sa postupne stáva čarovným predmetom ochrannej sily pre rodinu a domov.

Muž, ktorý češe vlasy svojej žene, bude sám chránený silou jej vlasov. Ak žena urobí kruh zo svojich vlasov okolo drieku svojho muža, dáva mu tým veľkú silu a ochranu do každého životného boja. I preto boli dlhé vlasy u Slovaniek tak ctené a žiadané.

...a toto som ja... jún 2020

Pre mňa sú rovnako krásne krátke i dlhé vlasy na ženách, pretože záleží, akou cestou žena kráča a čo stelesňuje.