Znamenie

24.04.2018

Zdieľam jednu skúsenosť s potvrdením od vesmíru, ktoré prišlo ihneď ako som si v duchu túžobne povzdychala: "Všetko sa raz zmení", pretože som práve bola v  ťaživej situácii, ktorá sa stále nemenila a ja som skutočne nevidela východisko ani nepoznala nikoho, kto by mi reálne mohol pomôcť alebo mi aspoň poradiť.

A tak som si pri presadzaní chilli na dvore, povzdychla, že všetko sa raz zmení. Ale nebol to taký ten víťazný pocit, skôr nádej, že všetko sa raz zmení, i môj život a ja budem oslobodená od toho, čo sa teraz deje.

A pár sekúnd po tom, ako som si povzdychla túto myšlienku, že všetko sa raz zmení, vykuklo slnko spod mrakov, ktoré boli na oblohe od rána. Vykuklo práve vo chvíli, keď som vyslovila svoju nádej, že všetko sa raz zmení. I zlé počasie môjho života.