Mudra Hieros Gamos

Mudra Hieros Gamos, cvičenie rúk - pozícia rúk, podobná ako indické mudry, ku mne prišla sama. Zatiaľ ani nepoznám jej celý význam a silu, ale viem, že navodzuje jednotu v nás. Spojenie jin a jang. Spája do jedného celku všetky časti Duše. Navodzuje celistvosť a dokonalosť bytia.

Cvičenie rúk - Mudru Hieros Gamos môžeme vykonávať sami, ale i v páre.

Mudra Hieros Gamos pre jednotu Duše

Pravú a ľavú dlaň spojíme tak, že ľavá dlaň je hore a pravá dole. Dívame sa na chrbát ľavej ruky pod ktorou je pravá dlaň. (Možno pre ľavákov to bude jednoduchšie naopak, ale návod píšem ako praváčka a tak ako je to pre mňa ľahšie.)

Nejedná sa však o spojenie dlaní presne prst ku prstu, ukazovák ku ukazováku, ale spojenie je posunuté o jeden prst. A keďže prsty nemajú rovnakú dĺžku, spojenie nebude súmerné ako pri typickom modliacom spojení dlaní.

ľavý malíčk leží na pravom prsteníku

ľavý prsteník leží na pravom prostredníku

ľavý prostredník leží na pravom ukazováku

ľavý ukazovák leží na pravom palci

ľavý palec a pravý malíček sú voľné !

Takto spojené prsty sú objaté voľným ľavým palcom a voľným pravým malíčkom, ktoré akoby uzamykajú zboku spojenie rúk. Pravý malíček sa skrčí a objíme ľavú ruku a ľavý palec sa skrčí a objíme pravú ruku.

Voľné prsty môžeme otvárať a zatvárať a pritom sa nadychovať a vydychovať.

Takto spojené ruky môžeme zopnúť pred srdce ako pri modlitbe, alebo pred solar plexus či tretie oko, či nad hlavu, obrátiť nadol k zemi, či inak nasmerovať ako to cítime a potrebujeme.

Mudra Hieros Gamos pre jednotu Duší

Spojenie rúk je tak isto, ale vždy tá druhá dlaň je partnerova. Takto môžeme sedieť či stáť oproti sebe, spolu dýchať či dívať sa do očí alebo sa nalaďovať na sebe.