Nástenka vízií trojitej bohyne

Nástenka vízií trojitej bohyne je jednoduchá, ale veľmi silná nástenka vízií, pozostávajúca z troch silových obrázkov. Jej tvorbe predchádza jasné uvedomenie si toho, aké sú naše tri aspekty ženskosti v nás a zároveň, aké chceme byť v týchto troch aspektoch.

Ako chceme žiť, prejavovať sa a najmä ako sa chceme cítiť v týchto troch aspektoch ženskosti?

Viac si môžete o troch aspektoch ženy pričítať tu Tri tváre ženy

V každej žene je trojitá bohyňa, ja tieto tri aspekty (panna, matka, starena) pomenúvam podľa seba ako ich vnímam ja v sebe.

Vedma

vie, že je dušou

múdra, vedomá, duchovná

Matka - stvoriteľka

tvorí zo zdrojov duše

tvorivá, prejavujúca sa, starostlivá

Rozkošnica

nasleduje túžby duše

radujúca sa, vášnivá, nespútaná

Tieto tri aspekty ženy sú v žene v jednote, no každá žena ich má iné a v inom pomere. A u každej ženy sa neustále mení pomer týchto aspektov a pri životných zmenách a  osobnom vývoji i podoba jednotlivých aspektov.

"V každom našom prejave sú tri ženy"

Nástenka vízií sa tvorí tak, že si nájdeme tri obrazy, karty, obrázky, fotky... na každej z nich je jedna žena v jednom svojom aspekte. Z obrázka žiari to, čo chceme v tomto aspekte prežívať a ako sa chceme cítiť.

"Nástenku vízií trojitej bohyne si rada tvorím z inšpiratívnych vykladacích kariet"

Napr. sa chceme stať matkou, tak si ako obrázok rozkošnice zvolíme obrázok verných milencov, ktorí tvoria nový život, ako obrázok matky si zvolíme tehotnú ženu alebo matku s dieťaťom v náručí a ako vedmu si zvolíme obrázok pokojnej a vyrovnanej ženy, ktorá napr. objíma svoju rodinu

Napr. chceme podporiť svoj nový projekt, tak si ako kartu rozkošnice zvolíme kartu, ktorá predstavuje ako sa chceme cítiť radostne zo svojej tvorby, ako kartu matky si dáme obrázok silnej a tvorivej ženy, z ktorej žiari životodárna sila a ako obrázok vedmy si zvolíme jasnozrivú a múdru ženu, ktorá vie kto je a kam smeruje

Alebo si ako kartu rozkošnice zvolíme kartu milencov, ako kartu matky si zvolíme obrázok tvorivej ženy vo svojej sebarealizácii a ako obrázok vedmy si zvolíme obrázok duchovnej ženy, ktorá sa vie vyliečiť sama...

Možností ako sa s tým vyhrať je veľa...

Karty umiestnime vedľa seba na jeden podklad - papier alebo ich iba uložíme vedľa seba a oprieme napr. o zrkadlo, na oltár, či inde, kde ich každý deň uvidíme. Ja ich mám opreté o vibračný obraz špirály, ktorý mi má priniesť do života hojnosť a to, po čom túžim.

Poradie kariet je ako je uvedené hore, naľavo vedma - stred matka - rozkošnica napravo.

Vnímam to tak, že:

Rozkošnica je po mojej pravej ruke ako tá, ktorá si berie to, čo chce.

Vedma je naľavo ako tá, ktorá je cítiaca a prijímajúca vízie.

Matka stvoriteľka je v strede ako tá, ktorá čerpá z rozkošnice i z vedmy, aby mohla tvoriť a čerpať z oboch aspektov silu.

Karty si však môžeme usporiadať i do pyramídy, ak chceme práve posilniť jeden z troch aspektov. Napr. chceme posilniť v sebe rozkošnicu, tak ju umiestnime nad dva obrázky vedmy a matky, ktoré ju budú podopierať a vyživovať, kým sa prejaví do svojej úplnosti. Potom sa opäť môže vrátiť táto trojica do rovnováhy, do jedného seberovného radu. Niekedy máme jedez z aspektov veľmi oslabený a môžeme využiť takéto dočasné vyzdvihnutie a liečenie jedného z aspektov. Ale vždy za podpory a práce i s ďalšími dvoma aspektami ženskosti. Vždy je to súhra.

V menštruačnom cykle rozlišujeme podľa Mirandy Gray 4 fázy a 4 podoby ženy, i keď ja osobne tam vníma oveľa viac fáz a prechodov, vždy však cítim v sebe tri sily, ktoré sa stále premieňajú a vylaďujú.