Obrad zmierenia na Dušičky

Dušičky sú časom zmierenia, čistenia a odpútania. Vhodným časom na zmierenie sa s minulými životmi, prijatie a rozpustenie väzieb z minulých životov, ktoré nás zatvárajú plnému prežívaniu prítomnosti. Každého z nás ovplyvňujú minulé životy, ktoré sú pre nás tajomstvom. Nie je nutné sa však nimi nadmieru zaoberať. Zmieriť sa s nimi a s ich dedičstvom však význam má.

Obrad zmierenia sa s minulými životmi prináša pokoj a pocit mieru voči svojmu údelu, osudu a okolnostiam, ktoré nevieme ovplyvniť, alebo sme nemohli ovplyvniť a jednoducho sa stali, i keď nevieme prečo. 

Obrad je vhodné vykonávať v deň Dušičiek, ale rovnako to môže byť niekoľko dní pred alebo po Dušičkách. Obrad vykonávame pod večernou alebo nočnou oblohou vonku. Nájdeme si pokojné miesto v prírode a čupneme si. Holé dlane dáme na zem a zariekame, pričom preciťujeme úctu a súcit sami k sebe, k svojim minulým životom, k svojim minulým podobám:

"Ctím svoje dávne kosti, nech sa rozpadnú v pokoji a v milosti"
"Ctím svoje staré kosti, nech môžem tu a teraz žiť v radosti"

Pomaly opakujeme, kým nepocítime vnútorný pokoj a ticho hlboko sami v sebe.

Svieca milosrdenstva

Rovnako je dobré si kúpiť sviečku milosrdenstva, ktorú budeme páliť 7 dní až k jej vyhoreniu, ktorá predstavuje čistenie 7 úrovní bytia, 7 čakier, ale rovnako 7 životov dozadu. Je dobré si na ňu vyryť čiarky, ktoré ju rozdelia na 7 častí. Farba sviečky môže byť rôzna. Závisí od toho, aké svetlo chceme priniesť k liečeniu svojej minulosti.