Obrady a Šach

Šach sa dá dokonale využiť pri rôznych čarovných obradoch ako obraz situácie, ktorú si želáme pričarovať, či ako obraz deja, ktorý si želáme. Je to jednoduché. Šachovnica so svojimi figúrkami slúži ako mikrokozmos, ktorý ovládame.

Pozor, všetko by malo byť chránené vyššou vôľou, teda i keď vykonáme obrad, ktorý ma niečo zmeniť, je dôležité ho odovzdať vyššiemu dobru, ktoré vie, čo je pre nás i celok najlepšie.

Súčasťou takýchto obradov je často i sviečka, kadidelnica, fotka, kameň, osobný predmet a i..., ktoré sa vhodne a symbolicky umiestnia na šachovnicu.

Pri obrade použijeme tie figúrky, ktoré súvisia s našim obradom a rozmiestnime ich podľa zámeru.

Samotný obrad je rôzny a má rôzne postupy, ktorých súčasťou môže byť zariekavanie, modlitba, vzývanie, posielanie správ a i... Všetko záleží na tom, čo používame pri obrade a čo všetko sme postavili na šachovnicu. Každý si zostaví obrad podľa svojich potrieb.

Šach znamená v preklade kráľovská hra. Nuž, niet čo dodať, iba ak...

Šach Mat