Osobný Kalendár

Vytvorte si vlastný kalendár, osobné kolo roka, cyklický kruh, kolovrat, kompas svojho života a jeho posvätných okamihov.

Vytlačte si predlohu a vpíšte si do nej dátumy osláv ako sú slnovraty, rovnodennosti a ostatné... a svoje vlastné významné dátumy vpíšte medzi ne, narodeniny, výročie svojho počatia, 1. krvácania a iné pre vás významné dni. Alebo si do jednotlivých oddielov vpíšte svoje vlastné ročné medzníky, plány a ciele, sny, či vízie... Predlôh je viac a môžete sa nimi inšpirovať k vytvoreniu si vlastného kalendára pre svoj život, či pre rôzne oblasti svojho života. 

Najlepšie je vpisovať údaje tak, aby ste mohli kalendár otáčať, teda písať akoby zo stredu obrázku, ale je to len na vás, tvorivosti sa medze nekladú. 

Predlohy by sa dali použiť i ako mesačné, menštruačné, ženské kalendáre, ak pracujete so 4 fázami a ich 4 premenami. 

Predlohy

Pri tlačení neoznačte okienko "Prispôsobiť veľkosť obrázka...", inak sa môže obrázok vytlačiť tak, že kúsok špicov slnka nie je vidieť.