Oživenie karty a jej posolstva, vstúpenie do karty

Shadi Painting

Technika pre pokročilých a zodpovedných

Táto hlboká a veľmi silná technika vyžaduje našu plnú pozornosť a vedomú prítomnosť. Schopnosť pracovať s predstavami a riadiť naše vnútorné sily.

O čo ide - zvolíme si vykladaciu kartu, môže byť však i obrázok, kde sa nachádza ľudská postava. Toto vyobrazenie je také, aké sa nás bytostne dotýka a sme s ním v súlade. Môžeme si však zvoliť i zvieracie karty či iné, ale ja najradšej pracujem s ľudskou podobizňou.

Zvolíme si teda kartu, ktorá sa ku nám prihovára. Napr. karta bohyne či obrázok ženského archetypu, s ktorým sa chceme bytostne prepojiť.

Tamara Patrick

Tamara Patrick


Spojenie - postup

dych - srdce - očný kontakt

prebieha cez dýchanie a očný kontakt

sme plne ponorení pozornosťou do obrazu karty a vnímame svoj dych a tlkot srdca

predstavujeme si, že sme danou osobou na karte a cítime, že dýcha ako my

oživíme postavu na karte cez náš dych a pocítime ako dýchame v jednom rytme

cítime svoje srdce i srdce postavy na karte, sme jedno

zdá sa nám akoby sa pomaly hýbala s rytmom nášho dychu a zdá sa nám akoby ožila, trochu vystúpila z karty akoby sa stala trojrozmernou a cítime, že môžeme ovládať jej pohyby a reč, je to naše predĺžené Ja

takto sa plne stávame súčasťou posolstva karty či obrázku a jeho energií, vnímame, že sme jedno a meditujeme pokým cítime hlboké prepojenie


The Moon Deck

Karty sesterstva ponúkajú spojiť sa so ženskou kolektívnou silou a pripraviť pôdu i pre spojenie v realite, s našimi sestrami.

Karty a obrázky milencov ponúkajú vynikajúcu pomôcku ako sa prepojiť s partnerom duše alebo s našim vnútorným mužom, s našim vnútorným obrazom muža - animom v nás. Vstúpime do postavy ženy a vedome sa spojíme cez srdce s našim partnerom duše.

"Oživenie posolstva kariet cez naše vstúpenie do karty, v nás prebúdza a posiluje tie časti duše, ktoré potrebujú vyživiť a vyliečiť."


Upozornenie - Táto technika vyžaduje zodpovednosť za seba, svoje vnímanie a schopnosť rozlišovania. Vyžaduje hlboké sebapoznanie a sebaanalýzu.

Táto technika nie je vhodná pre ľudí so psychickými problémami a pre ľudí, ktorí trpia paranoiou či inými bludmi, alebo sú pod vplyvom psychofarmák.