Pálenie mostov s "obetinou"


Tento obrad je veľmi účinný a katarzný. Očista seba na hlbokých úrovniach a odrezanie sa od starých a bolestivých vlákien, ktoré nás spájajú s minulosťou, s ľuďmi, s vecami i svojimi vlastnosťami, ktoré nám už neslúžia a nedovoľujú nám žiť seba naplno.


Ako Obetina je nutné použiť časť zo seba. Skutočnú fyzickú časť nášho tela. Najlepšie sú vlasy a nechty, môžeme pridať kožu napr. z päty, ale vlasy ako symbol rastu a priebehu života, ktoré zachytávajú nejakú našu etapu života sú najlepšou možnou obetinou. Obetovať odstrihnuté vlasy je ako skutočne sa odstrihnúť od minulosti a dať možnosť vyrásť niečomu novému. Samozrejme sa vždy jedná o končeky vlasov z bežného strihania, ale kto chce, môže si špeciálne pre tento obrad odstrihnúť pramienok vlasov. Môžeme i zbierať vlasy z vyčesávania.

Veľmi vhodným časom na tento obrad je v čase Dušičiek, počas novu, veľmi vhodná je i 3. štvrť Luny, či predmenštruačný čas, či samotné krvácanie, kedy môžeme pridať i trochu krvi. Obrad však môžeme vykonať vždy, keď to cítime ako nutné.

Nachystáme si ohnisko a obetinu môžeme pokvapkať rastlinným olejom, či esenciálnym olejom, aby lepšie horela a vyčistila sa cesta novému. S obetinou je dôležité sa rozlúčiť. Nezabúdajme, že pálime časť seba, pochovávame časť seba, je to skutočne zvláštny pocit. Táto naša časť však nezmizne, ale premení sa na iné elementy, ktoré sa stanú zdrojom, hnojivom pre náš nový rast.

Ponúkam viacero zariekaní na výber. Počas spaľovania zariekavame:

Pálim mosty bolestivej minulosti.

Pálim svoje mosty, ktoré mi neslúžia dosti.

Pálim mosty, ktoré neprajú mojej životnej radosti.

Pálim mosty a budujem nové, ktoré ma oblažia dosýtosti.

Môžete si zariekania upraviť podľa vlastných potrieb.