PARTNERSKÝ HOROSKOP

- Partnerský horoskop slúži na hlbšie pochopenie výziev, úloh a potenciálu vzťahu -

  • Výklad partnerského horoskopu spočíva v popísaní vzájomného pôsobenia, výziev a energií muža a ženy, ktoré na seba vzájomne pôsobia
  • Partnerský horoskop otvára srdce pre pochopenie, odpustenie a pre slobodu citov
  • Nejedná sa o predpoveď budúcnosti ani o posudzovanie vhodnosti partnerského spojenia!
  • Pre zostavenie partnerského horoskopu potrebujem dátum, miesto a čas narodenia oboch partnerov
  • Objednať partnerský horoskop si môžete i anonymne, bez udania mien
  • Je možné vyložiť vzťahový horoskop i pre rôzne iné typy vzťahov
  • Písomný výklad partnerského horoskopu zasielam mailom a hodnota horoskopu je 70 eur
  • kontakt - ivanajelemenska@protonmail.com

Výhodný balíček:

Partnerský horoskop + Tantra Mystique horoskop pre ženy = 88 eur

Partnerský horoskop + Horoskop pre Vedomého muža = 88 eur

Partnerský horoskop + Kundalini horoskop pre ženy = 90 eur

Partnerský horoskop + Tantra Mystique horoskop pre ženy + Kundalini horoskop pre ženy = 120 eur