Planéta Eris v horoskope

Eris je trpasličia planéta, transneptúnske teleso našej slnečnej sústave, ktorá je zo (zatiaľ známych) trpasličích planét najhmotnejšia. Má mesiac s názvom Dysnomia.

Eris bola v gréckej mytológii bohyňa sváru a nechýbala pri žiadnej hádke. Vždy bola nablízku boha vojny Áresa a pomáhala rozpútavať vášne a konflikty. Keď ju nepozvali na svadbu Pélea a Tetidy, z pomsty tam prišla a hodila zlaté jablko Hesperidiek medzi tri bohyne, Héru, Athénu a Afroditu. Na jablku bolo napísané "Tej najkrajšej". Každá z bohýň sa považovala za najkrajšiu a tak sa začali o jablko hádať. Požiadali Dia, aby rozhodol. On s tým nechcel mať nič spoločné a poslal ich k pastierovi Paridovi, ktorý to mal nestranne rozhodnúť. Bohyne sa mu zaliečali. Héra mu sľúbila vládu nad Áziou, Athéna víťatstvo vo vojnách a Afrodita najkrajšiu ženu na svete. Tak Paris zvolil Afroditu. Najkrajšou ženou sveta bola Helena, manželka kráľa Menelaa. Trójska vojna bola síce kvôli krásnej Helene, ale príčina bola v "jablku sváru", ktoré hodila Eris medzi tri bohyne.

Dysnomia (dcéra Eris) znamená bezvládie, nedodržiavanie žiadnych zákonov, anarchia

Témy Eris v horoskope

 • rozpútavanie hádok, vášní, konfliktov
 • emočný výbuch
 • explózia, výbušniny
 • štipľavé klebety a ohováranie
 • rýpanie do ľudí
 • byť jablkom sváru vedome či nevedome
 • byť jablkom sváru vedome - vyžívať sa v tom, keď sa druhí kvôli mne hádajú a tak sa cítim dôležito a mám pocit moci nad druhými
 • byť jablkom sváru nevedome - môže byť napr. nemanželské dieťa - žena, o ktorú bojujú muži - byť jediným dedičom na úkor ostatných...
 • schopnosť odhaľovať v druhých nízke pohnútky a pravú tvár i za cenu rozpútania hádky
 • schopnosť odkrývať ego druhých a ich tiene ráznym a hrubším spôsobom
 • schopnosť rozpútať očistný oheň, ktorý je niekedy nutný preto, aby sa veci zmenili a pohli dopredu, napr. hádka, po ktorej sa vyčistí vzduch
 • samoľúbosť
 • tri bohyne v mýte predstavujú tri tváre ženy, tri role ženy - milenka - matka - vedma a jablko sváru ukazuje na nejednotu a neprijatie každej z nich ako dôležitej časti ženskosti
 • ženy, ktoré prijímajú iba rolu milenky a mladej krásky a odmietajú ostatné podoby ženskosti a bojujú o svoje miesto pod slnkom za každú cenu, neschopnosť prijať stárnutie
 • človek, ktorý rozbíja jednotu a kolektív
 • človek, ktorý manipuluje a rozoštváva proti sebe ľudí pre svoje vlastné ciele
 • vojnový štváč
 • túžba po anarchii, chaose a neporiadku
 • zvládnutie energií Eris prináša dar zjednocovania a vyjednávania mieru
 • mediátor
bojovnica pestrá
bojovnica pestrá