Polarita vo vzťahu - výklad kariet

Na tento výklad kariet sa používajú dvorné karty Tarotu, čiže 16 kariet. Ťahajú sa dve karty. Prvá karta predstavuje nás a druhá nášho partnera.

Dvorné karty Tarotu

Kráľovná - Kráľ

mečov, pohárov, pentaklov, palíc

Páža/Princezná - Rytier

mečov, pohárov, pentaklov, palíc

Poznámka: Páža je ženská karta a často sa zobrazuje ako princezná. V starších sadách tarotu je to však mladý muž.

Výklad je vhodný, keď:

chceme vedieť vzájomné nastavenie vo vzťahu s partnerom.

sme bez partnera a chceme vedieť, aké vzťahové nastavenie práve máme a druhá karta môže naznačovať, akého partnera si našim vyžarovaním priťahuje do života alebo položíme otázku, aký partner by bol pre nás najvhodnejší.

Výklad je možné použiť i na rôzne iné vzťahy nielen milostné.

Bez ohľadu na to, akého sme pohlavia nám môže vyjsť karta mužská či ženská. Ukazuje to vzájomné rozloženie jinu a jangu v našom vzťahu. Podstatou tohto výkladu je pochopiť vzájomné nastavenie vo vzťahu a rozloženie jinu a jangu. A áno, i obaja môžu niesť prevažne jin napr. karty kráľovná pohárov + kráľovná pentaklov. A to môže naznačovať napr. vzťah založený na spoločnej spolupráci, priateľstve, záľubách, názoroch. Pričom pri kartách, ktoré sú si v protiklade jang a jin napr. rytier + kráľovná je väčšia pravdepodobnosť vášne, príťažlivosti a polarity.

Je dosť možné, že ak sme silne jinoví, prirodzene budeme priťahovať jangových partnerov a naopak. Ak máme v sebe jin a jang viacmenej v rovnováhe, môžeme priťahovať práve tiež takého partnera. Vždy však aspoň jemne prevažuje jeden prvok. Napr. jang a tak sa môžu dať dokopy dvaja, ktorí majú v sebe takmer rovnaký pomer jinu a jangu, ale jeden má trošku viac jinu a ten druhý jangu. A skvele to zapadne do seba.

Asi najideálnejšie je, ak sú si dvorné karty seberovné, teda majú rovnakú hodnosť. Kráľ s Kráľovnou a Rytier s Princeznou. Ak to tak nie je, môže to znamenať, že ten, komu vyjde karta akoby s vyššou hodnosťou, môže byť ten, kto má viac skúseností, nadhľad alebo duchovný vhlad. No nie vždy to musí byť v pozitívnom svetle. Niekedy i zlý Kráľ zvedie naivnú Princeznú/Páža. V pozitívnom prípade to môže znamenať učenie sa. Ten, kto má vo výklade akoby kartu s vyššou hodnosťou môže niečo odovzdať tomu druhému.

Vzájomné postavenie, sa môže vo vzťahu meniť a vyvíjať. Môžeme meniť polaritu jinu a jangu a rovnako sa môže meniť "hodnosť" úroveň sily vo vzťahu. Veľakrát sa stáva, že sa jeden z partnerov začne rozvíjať a meniť a stáva sa kráľom či kráľovnou, zatiaľ čo druhý partner to neakceptuje a ostáva rytierom či princeznou/pážaťom, ale nie vždy takéto rozdelenie znamená niečo negatívne. No niekedy ostávame počas celého vzťahu v rovnakom vzájomnom postavení, napr. i v seberovnom kráľ s kráľovnou, ale napriek tomu tam nemusí byť vzájomný rešpekt, vernosť a láska. Je to veľmi individuálne.

A v konečnom dôsledku ani karty kráľa a kráľovnej nie sú viac ako karty rytiera a pážaťa/princeznej, pretože môžeme byť láskavou princeznou, ale i krutou kráľovnou. Každá sila sa dá využiť i zneužiť.

Dvorné karty sa ďalej delia podľa znakov, meče, poháre, pentakly/mince, palice. Každý znak nesie určité témy a prístupy. Oblasť pôsobenia, ktorá je v klasickom výklade tarotu veľmi ohraničená, ale v psychologickejších výkladoch tarotu má viacero zaujímavých rovín. Treba si nájsť taký výklad tarotu, ktorému dobre rozumieme a korenšponduje s naším vnímaním sveta.

Žiadne spojenie nie je zlé ani dobré. Záleží na tom, čo chceme a či to žijeme vo vzájomnej láske a rešpekte.