Posolstvo zvieracích samíc ženám

Vy, samice ľudského rodu, ste ako my zvieracie samice!

Prečo na to neustále zabúdate a trpíte, krivíte sa a ničíte svoje telá ako káže prázdny duch?

Narušili ste svoj kruh, pretrhli posvätné zákony života a čudujete sa, že nemáte silu.

Naša sila je v našich telách. Vy však svoje telá odmietate.

Nectíte krv, ktorá dáva život a tak nectíte dar života, ktorý vám dáva všetko.

Ako chcete tvoriť život, keď sa bojíte života samotného?

Krv je posvätná. Nezabúdajte na to.

Máme mláďatá ako vy, máme milencov ako vy a máme lono a živiny ako vy.

Ak však umlčíte svoje inštinkty, stratíte všetko.

Nebojíme sa čuchať, lízať, driapať, hrýzť a hrabať ak je to treba, pretože vieme, že pravda neleží na povrchu.

Dávame celé svoje srdce do všetkého, čo robíme.

No kde sú vaše srdcia, keď im vládne prázdny duch?

Stojíme tu v kruhu a držíme život v kolobehu.

Kde ste však vy, samice ženského rodu?

Kde je vaša sila, aby zodvihla prach tejto Zeme a premenila ho na nový život?

Všetci raz zahynieme, ale vy môžete zahynúť navždy.

Kto raz stratí srdce, nenájde viac cestu domov.